Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2018 Şavklıyıldız, Ayşe, "Jacques Derrida’nın Yapıbozum Anlayışının Klasik Mantığın Kesinlik İddiası Bağlamında İncelenmesi", Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, Çağdaş Mantık Tartışmaları Oturumu, 2-4 Mayıs 2018, İstanbul.

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

  • 2018 Şavklıyıldız, Ayşe, "Mantıksal Zeminde ‘Tanrı Vardır.’ Önermesinin Gerçekliğine Dair", VIII. Mantık Çalıştayı, 9-11 Mayıs 2018, Zonguldak.

    Katılımcı

    Zonguldak, Türkiye