Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Jacques Derrida’nın Yapıbozum Anlayışının Klasik Mantığın Kesinlik İddiası Bağlamında İncelenmesi”

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, Çağdaş Mantık Tartışmaları Oturumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.195-196

Bir Öğretim Metodu Olarak Diyalektik Yöntem -Şartlı Kıyaslar Bağlamında-

International Conference On New Horizones in Education, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015

Books & Book Chapters

Aristoteles’in Apodeiktik Kıyasları Hakkında

in: İslam Mantık Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ahmet Kayacık, Editor, Litera Yay., İstanbul, pp.160-176, 2019

Metrics

Publication

7