Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kadın Sporcu Üçlemesine Güncel Yaklaşım

Kocaeli Medical Journal , vol.6, no.2, pp.75-79, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PROFESYONEL BİR FUTBOL TAKIMINDAKİ SPOR YARALANMALARININ ANALİZ

100. Yılında Millî Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 - 22 November 2019

İNTÖRN HEKİMLERİN BESİNSEL ERGOJENİK DESTEK ÜRÜNLERİ İLE DOPİNG KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ VE TUTUMLARI

100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 21 - 22 November 2019

Diz Kilitlenmesinin Nadir Bir Nedeni Diz İçi Serbest Cisim

17. Uluslararası Spor Bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019

Uyluk Bölgesi Kas Yaralanmaları: 3 Olgu Sunumu

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019

Devlet Hastanelerinde Neler Oluyor? Spor Hekimliği Uzmanlarının Karşılaştığı Sorunlar

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2019, pp.53-54

Spor Hekimliği Alanındaki Tezler: Türkiye’de Son 15 Yılın Bibliyometrik Analizi

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2019, pp.111

Düzenli Sportif Aktivitenin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Etkisi

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2019, pp.108

Spor Hekimliği’nde Akılcı İlaç Kullanımı

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2019, pp.64-66

Examination of Branch of Sports Preferences of Native and Refugee Athletes

17th Turkish Sport Medicine Congress, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2019, pp.152 Sustainable Development

Metabolik Hastalıklarda Egzersiz Reçetelendirmesi

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2019, pp.72-73

Patellofemoral artrozun unikondiler diz artroplastisinin erken dönem sonuçlarına etkisi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, pp.21

PATELLOFEMORAL ARTROZUN UNİKONDİLER DİZARTROPLASTİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARINA ETKİSİ

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

Sabit Sistem Medial Unikondiler Diz Artroplastisinde Eşlik Eden Patellofemoral Eklem Artrozunun Diz Propriosepsiyonuna Etkisi

4.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir, Turkey, 15 - 17 December 2016, pp.37-38

SABİT SİSTEM MEDİAL UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİSİNDE EŞLİK EDEN PATELLOFEMORALEKLEM ARTROZUNUN DİZ PROPRİOSEPSİYONUNA ETKİSİ

4. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ GÜNLERİ, İzmir, Turkey, 15 - 17 December 2016, pp.37-38

Unikondiler Diz Artroplastili Hastalarda Ön Çapraz Bağ Durumunun Diz Propriosepsiyonuna Etkisi

4.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji günleri, İzmir, Turkey, 15 - 17 December 2016, pp.33-34

UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİLİ HASTALARDA ÖN ÇAPRAZ BAĞ DURUMUNUN DİZPROPRİOSEPSİYONUNA ETKİSİ

4. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ GÜNLERİ, İzmir, Turkey, 15 - 17 December 2016, pp.33-34

Balance Muscle Strength and Performance Differences Between Non obese and Obese Dislipidemic Patients

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.474-475

Return to play process of a soccer player diagnosed with malignant peripheral nerve sheat tumor

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.471-472

Books & Book Chapters

SAHA PERFORMANS TESTLERİ

in: Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.157-166, 2020

PELVİS, KALÇA VE UYLUK YARALANMALARI

in: Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.419-424, 2020

Kronik medial ayak bileği instabilitesinde klinik-radyolojik değerlendirme ve konservatif tedavi

in: Ayak Bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları, S.Müezzinoğlu, M.Ürgüden, R.Akmeşe, S.Karaoğlu, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.229-234, 2020

POSTOPERATİF AŞİL TENDONU REHABİLİTASYONU

in: Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.663-670, 2020

Harekete Geçmenin Tam Zamanı

O’Tıp Kitabevi, İzmir, 2019

Kronik hastalıklarda egzersiz

in: BÜTÜNCÜL TIP (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi), Adem ÖZKARA, Serkan TURSUN, Bulut DEMİREL, Murat KEKİLLİ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Ankara, pp.1706-1709, 2019

SPORCULARDA MEDİAN SİNİR TUZAK NÖROPATİSİ

in: Sporcularda Periferik Sinir Yaralanmaları ve Tuzak Nöropatileri, Şenışık, Seçkin, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.54-58, 2019

Sporcularda diz çevresi sinir yaralanmaları

in: Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti, Mustafa Karahan, Editor, totbid, Ankara, pp.335-340, 2019

Takım doktoru çantası nasıl hazırlanır?

in: Futbol Hekimliği, Ömer Taşer, Bülent Bayraktar, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.15-18, 2019

Arka Ayak Yaralanmaları

in: Ayak, Ayak Bileği Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu, Örsçelik, Aydan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-45, 2019

Gebelik Döneminde Sık Karşılaşılan Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları

in: Kadın ve Spor, Şeyhmus Kaplan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.63-68, 2019

Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme

Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018

Sporcularda Diz Çevresi Sinir Yaralanmaları

in: Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti, Mustafa Karahan, Ali Öçgüder, Bülent Ülkar, Editor, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Ankara, pp.335-339, 2018

Ortopedik Sportif Rehabilitasyon

in: Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı, Tolga ATAY, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.757-817, 2015

Expert Reports

Metrics

Publication

146

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

88

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals