Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Türkiye

 • 2018 - 2020 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Web Tasarımı Ve Kodlama, Türkiye

 • 2016 - 2018 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Programı, Türkiye

 • 2016 - 2018 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2016 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Spor Yönetimi Programı, Türkiye

 • 2012 - 2016 Tıpta Uzmanlık

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2012 - 2014 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Türkiye

 • 2006 - 2012 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Tıpta Uzmanlık

  Venöz yetmezlikli hastalarda kalf kası egzersizlerinin venöz fonksiyona ve kas gücüne etkisi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Spor Hekimliği Anabilim Dalı