The validity and reliability study of Turkish version of the Landing Error Scoring System-Real Time (Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı’nın Türkçe Geçerlik veGüvenirlik Çalışması)


ERCAN S. , ARSLAN E. , ÇETİN C. , BAŞKURT Z. , BAŞKURT F. , BAŞER KOLCU M. İ. , ...More

Turkish Journal of Sports Medicine (Spor Hekimliği Dergisi), 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.47447/tjsm.0465
  • Title of Journal : Turkish Journal of Sports Medicine (Spor Hekimliği Dergisi)