Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of sports injuries in a professional football club

MEDICINA DELLO SPORT, cilt.73, sa.1, ss.107-116, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Arthroscopic chronic tennis elbow surgery preserves elbow proprioception

ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY-SURGERY & RESEARCH, cilt.105, sa.2, ss.329-334, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Calcific tendinitis of subscapularis tendon: case report

MEDICINA DELLO SPORT, cilt.70, sa.3, ss.365-371, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Calcific tendinitis of iliotibial band

MEDICINA DELLO SPORT, cilt.70, sa.2, ss.227-231, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Return to play process of an elite athlete diagnosed with malignant peripheral nerve sheath tumor

MEDICINA DELLO SPORT, cilt.68, sa.3, ss.497-502, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ethical Approaches and Malpractice in Sports Medicine

Selçuk Tıp Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel İnaktivite ve Covid-19: İki Büyük Pandemi

Türk Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.51-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Covid-19 Pandemisi: Geriatrik Popülasyonun Sosyal İzolasyon Sırasında ve Sonrasında Egzersiz İhtiyacı

Geriatrik Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.51-56, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Significance of Exercise During COVID-19 Pandemic and SocialDistancing/COVİD-19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.55, sa.2, ss.188-191, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Hekimliği Alanındaki Tezler: Türkiye’de Son 15 Yılın Bibliyometrik Analizi

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.55, sa.1, ss.21-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Distal Radius Epiphyseal Fracture in an Adolescent Weightlifter: Case report

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.55, sa.1, ss.56-60, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of Online Publication on Turkish Journal of Sports Medicine

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.55, sa.1, ss.1-5, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DO PRE- AND POSTGAME ANXIETY LEVELS AND VISUAL MEMORY CHANGE FOR CHESS PLAYERS?

Journal of Physical Education and Human Movement, cilt.2, sa.1, ss.1-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASSOCIATIONS OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNDERGRADUATE STUDENTS

Journal of Physical Education and Human Movement, cilt.2, sa.1, ss.9-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporda Yüz Bölgesi Yaralanmaları

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.54, sa.3, ss.207-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adolesan Sporcularda D Vitamini Düzeyi İle İzokinetik Kas Kuvvetinin İlişkisi

Acta Medica Alanya, cilt.3, sa.2, ss.177-182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.123-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patient Profile Attending a Sports Medicine Center

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.54, sa.2, ss.124-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankle isokinetic muscle strength and navicular drop in athletes with medial tibial stress syndrome

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.3, ss.898-903, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

AN EXAMINATION OF SPORTS BRANCH BRANCH OF SPORTS PREFERENCES OF NATIVE AND REFUGEE ATHLETES

International Refereed Academic Journal of Sports, cilt.0, sa.29, ss.149-161, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Hot-Cold Applications on Patellar Tendon to Torque-Time Parameters

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.53, sa.4, ss.152-159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Status of Micronutrient Elements in Adolescent Athletes: A Gastronomy City Example

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.53, sa.4, ss.182-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Association Between Strength, Balance and Physical Function with the Body Mass Index in Dyslipidemia

Journal of Obesity and Overweight, cilt.4, sa.1, ss.102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Vücut Kitle İndeksinin Unikondiler Diz Artroplastisinin Klinik Sonuçlarına Etkisi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.70-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Os Good Schlatter Olan Sporcuların İzokinetik Sonuçları

Acta Medica Alanya, cilt.2, sa.1, ss.13-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship of Lower Extremity Muscle Strength with Balance and Lower Extremity Functions in Elderly Women

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.53, sa.1, ss.17-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Increased Body Mass Index Cause Pain and Impact Overall Quality of Life in Case of Venous Insufficiency?

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.52, sa.4, ss.127-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Short Term Effects of Kinesiotape Application in Patients with Knee Osteoarthritis

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.52, sa.4, ss.146-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Perfect storm’ induced acute kidney failure in an elite sprinter: A case report

International Journal of Physical Education, Sports and Health, cilt.4, sa.5, ss.87-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Sporcu Üçlemesine Güncel Yaklaşım

Kocaeli Medical Journal, cilt.6, sa.2, ss.75-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Horizontal and Vertical Jump

International Journal of Sport Studies, cilt.7, sa.3, ss.167-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Acute Effect of Static Stretching Applied to Different MuscleGroups of the Lower Extremity on Sprint Running

IOSR Journal of Sports and Physical Education, cilt.4, sa.2, ss.28-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Tibia Distal Metafiz Stres Kırığı - Olgu Sunumu

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.100-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları Alt Ekstremite Akut Yaralanmaları

Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Sayısı, cilt.1, sa.3, ss.82-88, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçiren Hastalarda Kinezyofobinin ve Aktivite Skorunun Değerlendirilmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.116-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAS İSKELET SİSTEMİ YARALANMALARI ALT EKSTREMİTE YARALANMALARI

Turkiye Klinikleri Spor Hekimligi Pediatrik Sporcu Ozel Sayisi, cilt.1, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quadriseps kasına yapılan rijit bantlamanın diz ekstansör kas kuvvetine ve sıçramaya etkisi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.4-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PROFESYONEL BİR FUTBOL TAKIMINDAKİ SPOR YARALANMALARININ ANALİZ

100. Yılında Millî Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019

İNTÖRN HEKİMLERİN BESİNSEL ERGOJENİK DESTEK ÜRÜNLERİ İLE DOPİNG KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ VE TUTUMLARI

100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019

Diz Kilitlenmesinin Nadir Bir Nedeni Diz İçi Serbest Cisim

17. Uluslararası Spor Bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019

Uyluk Bölgesi Kas Yaralanmaları: 3 Olgu Sunumu

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019

Devlet Hastanelerinde Neler Oluyor? Spor Hekimliği Uzmanlarının Karşılaştığı Sorunlar

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019, ss.53-54

Spor Hekimliği Alanındaki Tezler: Türkiye’de Son 15 Yılın Bibliyometrik Analizi

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019, ss.111

Düzenli Sportif Aktivitenin Elektrokardiyografik Parametreler Üzerine Etkisi

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019, ss.108

Spor Hekimliği’nde Akılcı İlaç Kullanımı

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019, ss.64-66

Examination of Branch of Sports Preferences of Native and Refugee Athletes

17th Turkish Sport Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019, ss.152

Metabolik Hastalıklarda Egzersiz Reçetelendirmesi

17. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019, ss.72-73

Patellofemoral artrozun unikondiler diz artroplastisinin erken dönem sonuçlarına etkisi

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, ss.21

PATELLOFEMORAL ARTROZUN UNİKONDİLER DİZARTROPLASTİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARINA ETKİSİ

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN OSTEOARTRİT CERRAHİSİ SONRASINDA FONKSİYONEL DİZ VERİLERİNE ETKİSİ

10. Ulusal Artroplasti Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.23

Sabit Sistem Medial Unikondiler Diz Artroplastisinde Eşlik Eden Patellofemoral Eklem Artrozunun Diz Propriosepsiyonuna Etkisi

4.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2016, ss.37-38

SABİT SİSTEM MEDİAL UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİSİNDE EŞLİK EDEN PATELLOFEMORALEKLEM ARTROZUNUN DİZ PROPRİOSEPSİYONUNA ETKİSİ

4. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ GÜNLERİ, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2016, ss.37-38

Unikondiler Diz Artroplastili Hastalarda Ön Çapraz Bağ Durumunun Diz Propriosepsiyonuna Etkisi

4.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji günleri, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2016, ss.33-34

UNİKONDİLER DİZ ARTROPLASTİLİ HASTALARDA ÖN ÇAPRAZ BAĞ DURUMUNUN DİZPROPRİOSEPSİYONUNA ETKİSİ

4. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ GÜNLERİ, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2016, ss.33-34

Spora güvenli geri dönüş kriterlerinin yeterliliği

13.TUSYAD kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2016, cilt.5

Balance Muscle Strength and Performance Differences Between Non obese and Obese Dislipidemic Patients

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.474-475

Return to play process of a soccer player diagnosed with malignant peripheral nerve sheat tumor

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.471-472

Kitap & Kitap Bölümleri

SAHA PERFORMANS TESTLERİ

Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.157-166, 2020

PELVİS, KALÇA VE UYLUK YARALANMALARI

Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.419-424, 2020

Kronik medial ayak bileği instabilitesinde klinik-radyolojik değerlendirme ve konservatif tedavi

Ayak Bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları, S.Müezzinoğlu, M.Ürgüden, R.Akmeşe, S.Karaoğlu, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.229-234, 2020

POSTOPERATİF AŞİL TENDONU REHABİLİTASYONU

Klinik Spor Hekimliği, Saka, Tolga, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, ss.663-670, 2020

Harekete Geçmenin Tam Zamanı

O’Tıp Kitabevi, İzmir, 2019

Kronik hastalıklarda egzersiz

BÜTÜNCÜL TIP (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi), Adem ÖZKARA, Serkan TURSUN, Bulut DEMİREL, Murat KEKİLLİ, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Ankara, ss.1706-1709, 2019

SPORCULARDA MEDİAN SİNİR TUZAK NÖROPATİSİ

Sporcularda Periferik Sinir Yaralanmaları ve Tuzak Nöropatileri, Şenışık, Seçkin, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.54-58, 2019

Sporcularda diz çevresi sinir yaralanmaları

Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti, Mustafa Karahan, Editör, totbid, Ankara, ss.335-340, 2019

Takım doktoru çantası nasıl hazırlanır?

Futbol Hekimliği, Ömer Taşer, Bülent Bayraktar, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.15-18, 2019

Arka Ayak Yaralanmaları

Ayak, Ayak Bileği Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu, Örsçelik, Aydan, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.41-45, 2019

Gebelik Döneminde Sık Karşılaşılan Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları

Kadın ve Spor, Şeyhmus Kaplan, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.63-68, 2019

Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme

Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2018

Sporcularda Diz Çevresi Sinir Yaralanmaları

Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti, Mustafa Karahan, Ali Öçgüder, Bülent Ülkar, Editör, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Ankara, ss.335-339, 2018

Ortopedik Sportif Rehabilitasyon

Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı, Tolga ATAY, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.757-817, 2015

Bilirkişi Raporları