Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bone mineral density and serum osteocalcin levels in patients with gout

ACTA CLINICA BELGICA, cilt.74, sa.4, ss.252-257, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ankylosing Spondylitis patients with Type D personality have worse clinical status

MODERN RHEUMATOLOGY, cilt.26, sa.1, ss.138-145, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thiol/disulfide homeostasis in patients with ankylosing spondylitis

BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES, cilt.16, sa.3, ss.187-192, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE PARAMETERS AFFECTING THE FUNCTIONAL AND CLINICAL STATUS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.30, sa.6, ss.1403-1409, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MEAN PLATELET VOLUME IN PATIENTS WITH BEHCET'S DISEASE

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.28, sa.4, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH TOXOCARIASIS

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.43, sa.4, ss.661-666, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Autoantibodies in Patients with Fasciolosis

IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY, cilt.4, sa.3, ss.32-39, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cutaneous Leucocytoclastic Vasculitis Associated with Fluvoxamine

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.18, sa.4, ss.306-308, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of depression on quality of life of patients with type II diabetes mellitus

DEPRESSION AND ANXIETY, cilt.25, sa.2, ss.98-106, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antinucleosome antibodies and systemic lupus erythematosus

AUTOIMMUNITY, PART A: BASIC PRINCIPLES AND NEW DIAGNOSTIC TOOLS, cilt.1109, ss.421-428, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The usefulness of Tc-99m-MDP bone scintigraphy in detection of articular involvement of Behcet's disease

ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.20, sa.10, ss.649-653, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A fatal case of Behcet's disease with rare complications

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.27, sa.11, ss.1754-1757, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protective role of erdosteine on vancomycin-induced oxidative stress in rat liver

MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, cilt.291, ss.155-160, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asymmetric dimethylarginine and nitric oxide levels as signs of endothelial dysfunction in Behcet's disease

ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE, cilt.36, sa.4, ss.449-454, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psychiatric symptoms and quality of life in patients with Behcet's disease

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.13, sa.4, ss.169-174, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.19-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A clinical threat in patients with granulomatosis polyangiitis in remission: Subglottic stenosis

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.5, sa.1, ss.69-71, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.17-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Vitamin D Therapy on Quality of Life in Patients with Fibromyalgia

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.49, sa.2, ss.113-117, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Catastrophic antiphospholipid syndrome treated with rituximab: A case report

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.4, sa.2, ss.145-147, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neutrophil: Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Gout

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, sa.2, ss.138-141, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Rare Clinical Condition: Erasmus Syndrome

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.4, ss.554-556, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nutcracker Syndrome Mimicking Familial Mediterranean Fever

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.3, ss.417-419, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Rare Neurological Involvement in Sjogren's Syndrome: Abducens Nerve Palsy

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, ss.145-147, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Psychiatric symptoms and quality of life in patients with Behcet’xxs disease

Neurology Psychiatry And Brain Research, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Propylthiouracil-induced alveolar hemorrhage

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, cilt.2, sa.3, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Piyojenik Steril Artrit, Piyoderma Gangrenozum,Akne (PAPA) Sendromu

Turkiye Klinikleri İmmünoloji Allerji, cilt.8, sa.2, ss.40-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elevated Ca 19-9 Levels in Patient With Cholecystitis

Fırat Tıp Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.81-83, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leptin ve immün sistem

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.51-55, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sıradışı bir sedimantasyon yüksekliği nedeni: Fasciola hepatica infestasyonu

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.9, ss.79

Nadir bir granülomatoz polianjitis vakası: Gastrointestinal ve nörolojik tutulum

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.9, ss.44

Romatolojik hastalıkları taklit eden bir durum: Spondiloepifizyal displazi tarda

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.9, ss.77

Temporal arterit ve dirençli trombositopeni birlikteliği

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.9, ss.49

Temporal arter tutulumunun eşlik ettiği immünglobülin G4 ilişkili hastalık olgusu

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.9, ss.138

Ankilozan spondilit hastalarında paraoksonaz aktivitesi ve total aksidan düzeyi

17. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Ekim 2016, cilt.8, ss.61

Olası immünglobülin G4 ilişkili hastalık olgusu

9. Anadolu Romatoloji günleri, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Gut Hastalarında solunum fonksiyon testi prospektif klinik çalışma

Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016, ss.125

Nadir görülen ülseratif kolit ve romatoid artrit birlikteliği

6. Ulusal vakalar ile Romatoloji eğitimi sempozyumu, Samsun, Türkiye, 10 - 12 Mart 2016

Göğüs ağrısının nadir bir nedeni: Kostakondrit/ göğüs duvarı entezitleri

6. Ulusal vakalar ile Romatoloji eğitimi sempozyumu, Samsun, Türkiye, 10 - 12 Mart 2016

Miyelodisplastik sendrom birlikteliğinde uzamış gut artriti olgusu

6. Ulusal vakalar ile Romatoloji eğitimi sempozyumu, Samsun, Türkiye, 10 - 12 Mart 2016

Premenopozal dönemde görülen tofüslü gut hastalığı olgusu

16. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.45

Lökositoklastik vaskülit ile başvuran Fallot tetralojili bir olgu

17. Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Septik artrit sonrası gelişen vertebral apse olgu sunumu

17. Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Geç tanı almış Wegener granülomatozlu bir olgu

17. Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Tekrarlayan perikardit ile başvuran Ailesel Akdeniz ateşi olgusu

17.Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Atipik seyir gösteren mikroskopik polianjitis olgusu

16. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.103

Multiipl dev tofüsleri olan bir gut vakası

5. Ulusal vakalar ile romatoloji eğitimi sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 12 - 14 Mart 2015

Romatoid artritli bir olguda lenfödem

5. Ulusal vakalar ile romatoloji eğitimi sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 12 - 14 Mart 2015

Nadir bir sakroiliit nedeni: Sarkoidozis

5. Ulusal vakalar ile romatoloji eğitimi sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 12 - 14 Mart 2015

Primer sjögren sendromunda nörolojik tutulum: 5 olgu

15. Ulusal romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2014

CVID and acquired ichthyosis vulgaris

8th Annual Meeting of the Federation-of-Clinical-Immunology-Societies, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Haziran 2008, cilt.127 identifier

Development of panuveitis and cataract in a patient with X-linked agammaglobulinemia

8th Annual Meeting of the Federation-of-Clinical-Immunology-Societies, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Haziran 2008, cilt.127 identifier