Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi


ÖLMEZTÜRK Ö. Ö., DOĞRU A., ŞAHİN M.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.19-25, 2018 (Peer-Reviewed Journal)