Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda dinamik tiyol / disülfid homeostazının değerlendirilmesi


DOĞRU A., BALKARLI A., YILDIRIM ÇETİN G., NEŞELİOĞLU S., EREL Ö., ŞAHİN M.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.21-25, 2018 (Peer-Reviewed Journal)