Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FOULING MITIGATION WITH CATALYTIC CERAMIC MEMBRANE FOR NATURAL ORGANIC MATTER REMOVAL

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, ss.1729-1737, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hydrodynamic and Water Quality Modeling of Lake Egirdir

CLEAN-SOIL AIR WATER, cilt.42, ss.1573-1582, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Heavy Metal Pollution in The Lakes of Lakes District - Turkey

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.3, ss.10-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Sediment and Water Quality in Terms of Heavy Metals, In Lake Bafa

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.2, ss.128-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF MANAGEMENT, ECONOMY AND THE POTENTIAL OF METAL RECOVERY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC WASTES (E-WASTE)

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.3, ss.261-267, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.173-179, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta’da Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.70-79, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Application of Delft3D Model: case studies of Lake Eğirdir and Lake Bafa, Turkey

3rd International Conference on Civil and Environmental Technology (ICOCEE), 24 - 27 Nisan 2018

Eğirdir- Boğazova Bölgesi Çevre Sorunları ve Katı Atıklarının Yönetimi

Akdeniz Belediyeler Birliği Isparta Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2016

Eğirdir Gölü Hidrodinamik Yapısının ve Su Kalitesinin Nütrientler Bakımından Değerlendirilmesi ve Modellenmesi

Akdeniz Belediyeler Birliği Isparta Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2016

Sağlıklı Kenti ve Kentte Sağlığı Tasar(ım)lamak

Çevre ve Tasarım Kongresi 2013, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2013

Evaluation of Lake Management Plan and Importance of Water Quality Modelling and Monitoring in Lake Eğirdir

ICOEST-2013 Cappadocia, International Conference on Environmental Science and Technology, 18 - 21 Haziran 2013

Hibrit Seramik Membran Prosesi İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Türkiye, 2 - 03 Kasım 2011

Evaluation of pollution in the Lake Eğirdir

AGRO-2011 8. IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 22 - 24 Haziran 2011

Integrated Conservation and Management of Lake Eğirdir

ule2009 International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, 28 Eylül - 01 Ekim 2009

Göl Kirliliği ve Su Kalite Modelleri

Su Tüketimi, Arıtma, Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2009

Su Kaynaklarının Korunmasında Yönetim Planları ve Eğirdir Gölü Örneği

Su Tüketimi, Arıtma, Yeniden Kullanım Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2008

AB ve Türkiye’de Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Uygulamaları

TÜRKAY 2007 AB Sürecinde Türkiye’xxde Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2007

The removal of natural organic matter from selected Turkish source waters using magnetic ion exchange resin MIEX

International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya, Turkey, 11 - 15 Haziran 2006

İçmesuyu Arıtımı Atık Çamurlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Kullanım Alanları

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006

Pomza Taşının İnşaat, Arıtma ve Endüstriyel Alanlarda Sürdürülebilir Kullanımı

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi GAP V. Mühendislik Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2006

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Enerji Tasarrufu ve Kentsel Yapılardaki Sürdürülebilir Malzeme Uygulamaları

YEKS 2005, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2005

Atık Çamurların ve Doğal Materyallerin Florür İyonuGideriminde Kullanılabilirliği

9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2004

Isparta’da Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkilerinin İncelenmesi

Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2001

Isparta’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Ulusal Sanayi Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Best Water Management Practises in Turkey

ENWAMA Environmental Water Management, Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO da VINCI, Ing. Martin Neruda and Bc. Tomas Prikryl, Editör, Printed and published by MINO, ss.22-35, 2010

Eğirdir Gölü Su Kalitesi

Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2008-2012, Dr. Sevda Altunbaş, Editör, T.C. Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Isparta, ss.65-70, 2008

Diğer Yayınlar