AB Sürecinde Türkiye’xxde Katı Atık Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm Uygulamaları ve Isparta Örneği


COŞKUN S., TÜRE D., BAŞTUĞ F., NAKİBOĞLU T., BEYHAN M.

Ulusal Çevre Sempozyumu, Turkey, 18 - 21 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey