Bafa Gölü Sediment ve Su Kalitesinin Ağır Metaller Bakımından Değerlendirilmesi


Algül F., Beyhan M.

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, no.2, pp.128-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.30516/bilgesci.413824
  • Title of Journal : Bilge International Journal of Science and Technology Research
  • Page Numbers: pp.128-138

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Bafa Gölü’nü tehdit eden kirleticilerden ağır metallerin su ve sediment ortamlarındaki mevcudiyetini araştırmak, gölün durumunu ağır metal kirlenmesi bakımından değerlendirerek göldeki ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çeşitli çözüm önerileri geliştirmektir. Bafa Gölü’nü kirletmesi muhtemel ağır metal türlerinin göl suyundaki konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla göl içinde seçilen 4 örnekleme noktasında yüzey ve tabandan 12 aylık su örnekleri alınmıştır. Ayrıca gölün giriş ve çıkış kanallarından da 12 ay boyunca su örnekleri alınarak göle giren ve gölden çıkan ağır metal miktarları tespit edilmiştir. Ağır metallerin sediment ortamındaki birikimini belirlemek için su örneklerinin alındığı istasyonlarda mevsimsel olarak 4 kere sediment örneklemesi yapılmıştır. Alınan su ve sediment örneklerinde kirliliğe neden olması beklenen ağır metal türleri, Al, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn olarak belirlenmiştir. Göle giren sularda, ağır metal konsantrasyonlarının gölden çıkış yapan sulardan daha fazla ağır metal içerdiği tespit edilmiş, aradaki farkın, gölde bulunan sediment ortamında tutulduğu ortaya konulmuştur. Bafa gölünü kirlilik bakımından en yüksek derecede etkileyen ağır metaller; Ni, Cd, Cr, Cu ve Fe olarak belirlenmiş olup, bunların özellikle bazı su ve sediment ortamlarındaki konsantrasyonları kabul edilen belirli kirlilik kriter seviyelerini aştığı belirlenmiştir.