Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi


Beyhan M., Şahin Ş., Keskin M. E. , Harman B. İ.

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.173-179, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.173-179
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Burdur Gölü, Türkiye'nin en derin göllerinden biri olup, yapı olarak tektonik ve oligotrofik karakterdedir. Suyundaki yüksek sodyum, sülfat ve klorür içerigi nedeniyle bitki türü çesitliligi azdır ve sadece birkaç balık türü yasamaktadır. Göl seviyesi her yıl yagıslı mevsimlerde yükselmekte, yaz aylarında ise buharlasma nedeniyle düsmektedir. Göl, yagmur suları, yeraltından sızmalar ve bir kısmı mevsimsel akan akarsularla ile beslenmektedir. Tarihi kayıtlara göre göl seviyesi jeolojik zamanlarda yükselme ve düsme göstermistir. Gölde hidrojeolojik ve meteorolojik etkilere baglı olarak dönemsel yükselmeler de meydana gelmektedir. Bu yükselme dönemlerinden biri 1971 depremi öncesi tespit edilmistir. Bu tarihten günümüze kadar DSİ 18. Bölge Müdürlügü Burdur Gölü su seviyesinde önemli ölçüde bir azalma belirlemistir. Bu seviye azalması meteorolojik olaylar ve göl çevresinde insa edilen barajların göle giren suyu önemli derecede azaltmasıdır. Bu durum göl suyunun sahip oldugu genel kimyasal yapıda fazla bir etkiye sahip olmamakla beraber göl suyunda bazı agır metallerin son 20 yıllık verilere göre artıs göstermesi seklinde olumsuz bir etki meydana getirmistir. Gölün dısarıya çıkısının olmaması, özellikle nikel, krom ve çinko gibi agır metallerin göl seviyesi düsüsü ile hızlı bir sekilde arttıgı gözlenmistir. Bu çalısma kapsamında incelenen iki yıllık dönem içerisinde gölün kıyı kesimlerinde sahip oldugu fiziksel ve kimyasal su kalitesinin yeraltı suyu beslemesi ve meteorolojik faktörden etkilendigi ve agır metallerin önemli bir degisiklik göstermedigi tespit edilmistir.