Göller Bölgesi Göllerinde Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi


Oruçoğlu K., Beyhan M.

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.3, no.1, pp.10-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’nin Göller Bölgesi olarak adlandırılan ve DSİ 18. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan göllerde 2016 yılı içerisinde aylık olarak alınan su örneklerinde Zn, Cr, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, Al, As, Mo, B, Ti, V ve Ba ağır metallerinin mevcudiyeti araştırılmıştır. Bu ağır metallerin yıllık ortalama konsantrasyonları ülkemizde yürürlükte olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, Kıta İçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterlerine ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin, Yerüstü Su Kaynakları için Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları’na göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde araştırmanın yapıldığı 15 gölün ağır metaller bakımından kirlilik durumu ortaya konulmuştur. Bunun yanında kirlenme söz konusu olan göllerle ilgili çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalışma kapsamında Eğirdir, Kovada, Gölcük, Akşehir, Eber, Karamık, Burdur, Acıgöl, Salda, Yarışlı, Karataş, Gölhisar, Yazır, Gökgöl ve Karakuyu göllerinde numune alma işlemleri ve ağır metal analizleri DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilmiştir.

Çalışma sonucu yapılan değerlendirmelere göre çalışma alanında tespit edilen en yüksek ağır metal birikiminin Burdur havzası göllerinde, en düşük birikimin de Antalya havzası göllerinde olduğu tespit edilmiştir. 15 gölde yapılan 14 farklı ağır metal türünün değerlendirmesinde insan kaynaklı nedenlerden dolayı en fazla birikim yapan metallerin Akarçay Havzasında yer alan Eber gölünde, Cr ve As olduğu tespit edilmiştir. Doğal nedenlerden dolayı göllerde en çok rastlanan metaller ise Burdur Havzasında yer alan göllerde tespit edilen Zn, Cr, Cu, Co, Ni ve As’dir.