Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECT OF GLUCOVANCE THERAPY ON BIOMECHANICAL DETERIORATION OF BONE IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS.

Acta endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), cilt.15, ss.301-304, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE EFFECT OF ANTITHYROID DRUGS ON OSTEOPONTIN AND OXIDATIVE STRESS IN GRAVES' DISEASE

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.15, ss.221-224, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

FABP4 levels in hypothyroidism and its relationship with subclinical atherosclerosis

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.1490-1497, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Auditory changes in acromegaly

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.40, ss.621-626, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Macrophage Infiltration into Subcutaneous Adipose Tissue is Associated with Local Levels of 11BHSD1

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.124, ss.474-480, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

High Prolidase Levels may be a Marker of Irreversible Extracellular Matrix Changes in Controlled Acromegaly Patients?

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.124, ss.82-86, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Paraoxonase and arylesterase levels in autoimmune thyroid diseases

REDOX REPORT, cilt.21, ss.227-231, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum prolidase levels in Graves' disease without ophthalmopathy and its association with oxidative status

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.38, ss.1167-1173, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Paraoxonase and arylesterase activities in patients with papillary thyroid cancer

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.75, ss.259-264, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Urotensin-II level and its association with oxidative stress in early diabetic nephropathy

JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS, cilt.29, ss.115-119, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum prolidase activity is associated with non-diabetic metabolic syndrome

DIABETOLOGY & METABOLIC SYNDROME, cilt.6, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Relationship between the Level of Hippocampal Leptin Receptor Gene Expression and Learning Performance in Diabetic Rats

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.122, ss.615-619, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HYPOPARATHYROIDISM MIMICKING ANKYLOSING SPONDYLITIS

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.10, ss.495-501, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Virilization in a postmenopausal woman: Ovarian Leydig cell tumor

EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE, cilt.5, ss.125-126, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BARTTER SYNDROME MIMICKING HYPOPITUITARISM

ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, cilt.9, ss.479-485, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does metabolic control affect salivary adipokines in type 2 diabetes mellitus?

Dental and medical problems, cilt.56, ss.11-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Evaluation of Serum S100A8 S100A9 Levels in Patients with Autoimmune Thyroid Diseases

Balkan Medical Journal, cilt.33, ss.547-551, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Visfatin be Considered as a Diagnostic Marker for Diabetic Nephropathy

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.20, ss.10-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Adrenal Mass Primary Adrenal Lymphoma Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology, cilt.10, ss.36-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Metabolic Bone Disease Albers Schönberg Disease Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Endocrinology, cilt.10, ss.40-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non Diabetik Metabolik Sendromda İCAM 1 E469K ve E Selektin S128R Polimorfizmleri

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Swyer Syndrome A Case Report

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.18, ss.56-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnfertilitenin nadr bir nedeni: 47XXX Testiküler Bozukluk

2. Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri: 47 XXX Testiküler Bozukluk, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019

Tip2 diabetes mellitusta glisemik kontrol ve periodontal enflamatuvar durum

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23

Oftalmopatisi olmayan Graves hastalarında serum prolidaz düzeyi ve bunun oksidatif stres ile ilişkisi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 06 Mayıs 2015 - 10 Mayıs 2016

Papiller tiroid karsinomda serum prolidaz düzeylerinin değerlendirilmesi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Otoimmün tiroid hastalığında serum S100A8 S100A9 düzeylerinin değerlendirilmesi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Papiller tiroid karsinomda serum kalprotektin düzeyleri artmaktadır

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Hiponatreminin nadir bir nedeni hipopitüitarizm

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Adipsik diyabetes insipituslu bir olgu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Bilateral Adrenal Kitlenin Nadir Bir Nedeni Primer Adrenal Lenfoma

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Erken Dönem Diyabetik Nefropatide Visfatin Düzeyleri ve Oksidatif Stresle İlişkisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Graves Hastalığında Osteopontin Düzeyleri ve Antitiroid Tedavinin Osteopontin ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Non Diyabetik Metabolik Sendromda Serum Prolidaz Aktivitesi ve Oksidatif Stresle İlişkisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Tiroidektomi Sonrası Tc 99m Pertektenetat Tiroid Sintigrafisinin Bakiye Tiroid Dokuyu Belirlemedeki Rolü

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Amiodarona Bağlı Tirotoksikozlu 2 Olgu

5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012

İyi Diferansiye Tiroid Kanserleri Takibinde F 18 FDG PET BT nin Yeri

5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012

A Bartter Syndrome Mimicking Hypoptuitarism

12th ESE Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, 18 - 21 Ekim 2012

Hypoparathyroidism Mimickig Ankylosing Spondylitis

12th ESE Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, 18 - 21 Ekim 2012

Papiller Tiroid Kanserli Vakalarımız

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012