Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2014 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2005 - 2010 Lisans Çift Anadal

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

 • 1999 - 2005 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarındaki Akut Peritonit Ataklarının Ayırıcı Tanısında Serum Amiloid A, Prokalsitonin ve İdrar N-Asetil Glukozaminidaz’ ın Rolü,

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 201511. Hipofiz Sempozyumu ve Hipofiz Görüntüleme Kursu, 2015

  Sağlık ve Tıp , ANKARA, HİPOFİZ KONGRESİ