Metabolik Sendromlu Obezlerde Subkutan Yağ Dokuda Tip 2 Deiyodinaz Gen Ekspresyonu Azalmaktadır


AKARSU E., KORKMAZ H. , OĞUZKAN BALCI S., BORAZAN E., KORKMAZ S. , TARAKÇIOĞLU M.

51. Ulusal Diyabet Kongresi, Turkey, 22 - 26 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey