Bilateral Adrenal Kitlenin Nadir Bir Nedeni Primer Adrenal Lenfoma


KORKMAZ H., AKARSU E., ÖZKAYA M., TÜRKER M., ALKAN S., ARAZ M.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey