Oftalmopatisi olmayan Graves hastalarında serum prolidaz düzeyi ve bunun oksidatif stres ile ilişkisi


KORKMAZ H. , TABUR S., ÖZKAYA M., OĞUZ E., AKSOY N., AKARSU E.

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 06 May 2015 - 10 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey