46XX/45X0 Testiküler Gelişim Bozukluğu Olan Erkek Olgu


TORUS B., KORKMAZ H.

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey