Papiller Mikrokanserli Hastalarda Klinik ve Prognostik Faktörler Üzerinde Tümör Boyutu Etkisi


AKARSU E., KORKMAZ H. , ÖZKAYA M., ÖZSAN YILMAZ M., ERKILIÇ S., MARALCAN G., ...More

5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Turkey, 23 - 24 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey