Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

What is your diagnosis

TURKDERM , vol.49, pp.42, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tiroiditleri Unutmayalım: Subakut Tiroidit Tanı ve Tedavisi,Sessiz Tiroiditler

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 2 - 06 October 2019

Malign Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni: Burkit Lenfoma

41. Türkiye Endokirnoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

46XX/45X0 Testiküler Gelişim Bozukluğu Olan Erkek Olgu

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2019

Diyabetik Ayaklı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

55. Ulusal Dİyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2019 Sustainable Development

İnfertilitenin nadr bir nedeni: 47XXX Testiküler Bozukluk

2. Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri: 47 XXX Testiküler Bozukluk, Turkey, 15 - 17 March 2019

Tip2 diabetes mellitusta glisemik kontrol ve periodontal enflamatuvar durum

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017, vol.23 Sustainable Development

Papiller tiroid karsinomda serum prolidaz düzeylerinin değerlendirilmesi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015

Adipsik diyabetes insipituslu bir olgu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015 Sustainable Development

Papiller tiroid karsinomda serum kalprotektin düzeyleri artmaktadır

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015

Hiponatreminin nadir bir nedeni hipopitüitarizm

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 6 - 10 May 2015

Erken Dönem Diyabetik Nefropatide Visfatin Düzeyleri ve Oksidatif Stresle İlişkisi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014 Sustainable Development

Bilateral Adrenal Kitlenin Nadir Bir Nedeni Primer Adrenal Lenfoma

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014

Pakidermoperiostosizli bir olgu Tauraine Solante Gole Sendromu

XX1. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Turkey, 13 - 17 November 2013

Amiodarona Bağlı Tirotoksikozlu 2 Olgu

5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Turkey, 23 - 24 November 2012

Hypoparathyroidism Mimickig Ankylosing Spondylitis

12th ESE Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, 18 - 21 October 2012

A Bartter Syndrome Mimicking Hypoptuitarism

12th ESE Postgraduate Course in Clinical Endocrinology, 18 - 21 October 2012

Papiller Tiroid Kanserli Vakalarımız

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2012 Sustainable Development

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

102

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

114

H-Index (Scopus)

6

Project

8

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals