Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İŞLETME STRATEJİK YÖNETİM ALAN BİLGİSİ İNŞASINDA ÖNCÜKİŞİ BİYOGRAFİLERİ: YENİDEN OKUMA VE YENİDEN YAZMAUYGULAMASI

Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi, vol.24, no.4, pp.871-900, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE TURKEY ORGANIZATIONAL BEHAVIOR DISCIPLINE IN QUALITY DISCUSSION: LITERATURE VISION MOBILITY AND ETIOLOGICAL APPROACH

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.2, pp.578-595, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

YÖNETİM UYGULAMALARINDA EVRİM, DOĞAL SEÇİLİM VE YENİDEN ÜRETİM: DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.655-677, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stratejik karar verme sürecini etkileyen faktörler: uluslararası taşımacılık sektörü işletmelerinde bir araştırma.

Kars Kafkas Ünv. İİBF Dergisi (KAÜİİBFD), vol.10, no.9, pp.338-358, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dinamik Kaynak Tabanlı Yeteneklerin Sürdürülebilir İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama

BUSINESS M ANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.6, no.4, pp.1354-1378, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletme Verimlilik Stratejileri ve Uygulama Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), vol.3, no.1, pp.55-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PAPATYA GÜRCAN (2017). Rekabetçi Strateji Türleri ve İşletme Yetenekleri Arasındaki İlişki: Ankara ili Merkezli İhracat İşletmelerinde Bir Araştırma

Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), vol.7, no.1, pp.1-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rekabetçi Strateji Türleri ve İşletme Yetenekleri Arasındaki İlişki: Ankara İli Merkezli İhracat İşletmelerinde Bir Araştırma

Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE), vol.7, no.1, pp.1-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stratejik Düşünme: Yaratıcı Yıkıma Doğru Eleştirel Dönüşüm

Harvard Business Review (Türkiye), pp.94-99, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Girişimci Yönlülük İç Girişimcilik ve İşletme Performans İlişkisi Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.4, pp.19-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAMADA KAYNAK TABANLI İHRACAT PERFORMANSI: TÜRKİYE İSO-500 İHRACATÇI İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

üleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.151, no.21, pp.1-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir Rekabet Yönetiminde Marka Değeri ve Marka Güveni: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama

Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi, no.20, pp.35-54, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rekabette Aikido Stratejisi

Harvard Business Review_HBR, pp.34, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Futbol Sadece Bir Oyun mu Futbol Ekonomisi ve Uluslararası Bahis Şirketleri Üzerine Bir Değerleme 50 577 2013 s 45 64

Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, vol.50, no.577, pp.45-64, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti İki Özel Hastanede Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.87-108, 2012 (Other Refereed National Journals)

The New Reality of Competing Strategic Marketing Intelligence and the Assessment of the Business Transformational Model Proposition

American Journal of Economics and Business Administration, vol.3, no.3, pp.479-489, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ne Kadar Post-modernsiniz?: Modern Terminolojik Bir Yanılsama ve Afazi Durum Analizi

Pİ-Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, vol.2007, no.2, pp.67-71, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Toplam Kalite Kişisi ve Kişiliği: Bir Kamu Kurumunda Geliştirmeye İlişkin Harekât Önerileri ve Üst Yönetim Görevleri Araştırma

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-14, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOBİ'lerin Dış Ticarette 5 Hatasını Anlama

TÖSYOV Girişim-Referans, pp.9, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Önce Zihniyet Sonra Nitelik ve Faaliyet: KOBİ'lerin Dış Ticarette 5 Hatasını Anlama

TÖYÖV Girişimcilik-Referans Gazetesi, pp.9, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Pazar Tabanlı Organizasyonlar: KOBİ'lerin Gelecek Olanaklarını Kullanmaya ve Meydan Okumaya Yönelik Hazırlık Notları-I

TÖSYÖV Girişimcilik-Referans Gazetesi, no.56, pp.15, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Zayıf Adama Konfeksiyon Elbise: Ne Kadar Çekici kılar? KOBİ'ler için Yeni Politika Üretme Platformunu Araştırmak

TÖSYÖV Girişimcilik-Finansal Form, vol.8, pp.8-9, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Düşük Verimlilik Çıkmazı ve Rekabet Açmazı

TÖSYÖV Girişim.Finansal Forum, vol.8, pp.15, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret c commerce Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.12, pp.213-224, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pireler, Bizler ve Yakalandığımız Miyopi: Türkiye'nin Rekabet Zihniyetine İlişkin Notlar

TOSYÖV Girişim-Finansal Forum, vol.8, pp.12, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Eski Haritalarla Yeni Yerlerin Keşfedilmesi Ne Kadar Mümkün?

Isparta Gazetesi, pp.3, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Pazarlamada Paradigmik değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme

Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, vol.2, no.6, pp.24-29, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Örgütlerde Yönetilen Öğrenmeyi Öğrenmek: Örgütsel Değişime Yönelik Stratejik Etkilerinin Değerlendirilmesi

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.26, pp.69-73, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Post İşletmeciliğin İdeolojik Temeli Yalınlaşma: Uygulama Boyutları

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.25, pp.56-61, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Değişim Mühendisliğini Yeniden Mühendisleme: Teorik Çerçeveye Yeni Katkılar ve Katılımlar

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.23, pp.62-69, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Geleceği Okuma Deneyimi: Senaryolama

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.22, pp.76-81, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Geleceği Mühendisleme: Kavramlar Üzerine Epistomolojik Bir Deneme

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.21, pp.64-69, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Liderliğin Kimyası: Yeni Bir Liderlik Paradigmasına Doğru

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.20, pp.66-71, 2002 (National Non-Refereed Journal)

İşletmelerin Vizyon Yönetim Süreci: Yeni Bir Yaklaşım için Deneme

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.18, pp.71-75, 2002 (National Non-Refereed Journal)

İşletmelerde İstihbaratın Üretilmesi ve Yönetilmesi

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.17, pp.81-85, 2002 (National Non-Refereed Journal)

İş/işletmecilik Dünyasının Refleksi Entellektüel Sermaye Asimetrisi: Yönetim İdeolojisine Düşülebilecek Bazı Notlar

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.15, pp.52-57, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Meydan Okuma Koşulu: Stratejik Düşünme,

Dünya Ekonomi Gazetesi, pp.11, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Lider mi Önemli Yoksa Liderliğin Paylaşılması mı?

İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, no.8, pp.64-67, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Kuantum Liderlik Evrenini Anlamak: Zor ama Gerekli

Dünya Ekonomi Gazetesi, pp.13, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Kuantum Yönetim'in Gerçeği

Executive Exellence Dergisi, vol.5, no.49, pp.4-5, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Kalite Yönetiminin Yeni Perspektifi: 6 Sigma

Dünya Ekonomi Gazetesi, pp.13, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Pazarlamanın Küresel Stratejik Boyutu: Yönetim Ve Çalışma İlkeleri

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.13, no.77, pp.39-44, 1999 (Other Refereed National Journals)

Organizasyonların Misyon Yazma Yönelimi

Dünya Ekonomi Gazetesi, pp.13, 1999 (National Non-Refereed Journal)

İşletmelerin Stratejik Vizyonu: Gerçeğe Dönüştürme Manevraları ve Eylem Planları

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, no.4, pp.143-166, 1999 (Other Refereed National Journals)

Rekabete Dönük Avantaj: Entellekteü Sermaye

Dünya Gazatesi, pp.13, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Vizyon Hayal ve Gerçek Arasındaki Gerilim Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.3, no.3, pp.123-134, 1998 (Other Refereed National Journals)

İşletme Verimliliğini Geliştirme Ve Küresel Rekabet Önceliklerinden Hayal Mühendisliği

Verimlilik Dergisi, vol.4, no.4, pp.32-46, 1997 (Other Refereed National Journals)

İşletmelerin Örgütsel Verimliliğe Ulaşmada Yetki Devir Sorunu ve Yönetici Engeli-Motivasyon Kuramları Bağlamında

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.127-146, 1997 (Other Refereed National Journals)

Dünya İşletmelerinin Jointventure Stratejileri ve Sinerjik Yaklaşım

Süleyman Demirel Ünv. İİBF, vol.1, no.1, pp.78-85, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekonomik Kriz Döneminde İşletme Performansı Üzerinde Pazar Yönlülüğün ve Stratejik Esnekliğin Rolü ve Bir Araştırma

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü PPAD Pazarlama Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.371-383

Strategic Innovatiın Competencies Role in Sustainable Competitive Advantage: A Resource-Based Model Suggestion

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.192-194

The Role of Dynamic Resource Based Capabiliities on Sustainable Firm Performance: A Case Study Related to Manufacturing Firms in Ankara

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.189-191

THE ROLE OF DYNAMIC RESOURCE-BASED CAPABILITIES ON SUSTAINABLE FIRM PERFORMANCE: A CASE STUDY RELATED TO MANUFACTURING FIRMS IN ANKARA

2. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ PERSPEKTİFLER KONGRESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜRESEL REKABET, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.189-191 Sustainable Development

STRATEGIC INNOVATION COMPETENCIES ROLE IN SUSTANIABLE COMPETITIVE ADVANTAGE: A RESOURCE-BASED MODEL SUGGESTION

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.192-194

THEORY OF BUSINESS IN SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE: RESEARCH ON EFFICIENCY CONDITIONS

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.96-98

Yenilik Üretme Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama

13.Ulusal İşletmecilik kongresi Bildiri Kitabı 8-10 Mayıs 2014, Antalya/Kemer, Turkey, 8 - 10 May 2014, vol.2, pp.1067-1074

Hazcı Algılamaların Marka Değeri Boyutlarına Etkisi: Cep Telefonu Markasında Bir Uygulama

18.Ulusal Pazarlama 19-22 Haziran 2013 Kongresi Kafkas Ünv. İİBF, Kars/Sarıkamış, Turkey, 19 - 22 June 2013, pp.269-283

Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Ekolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme

UETS'11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.460-466

Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Dğerlendirilmesi: Isparta Örneği

UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.751-764

Sürdürülebilir Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme Eleştirel/Yapıcı Bir Yaklaşım

UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.459-466

Stratejik Çeviklik: Küresel Rekabetin Dönüşümü-Türkiye İlaç Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Çalışması

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBALIZATION, DEMOCRATIZATION, AND TURKEY 27-30 March 2008 (Küresellşem, demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyum) Bildiri Kitabı Ya. No. 12, Antalya, Turkey, 27 March 2008 - 30 March 2011, pp.378-390

Bilgi ve İletişim Çağında KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Performansının İncelenmesi: Isparta Örneği

15. Ulusal Pazarlama Kongresi 26-29 Ekim 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, Turkey, 26 - 29 October 2010, pp.577-584

Deneyimsel Pazarlamayı Yeniden Okumak: Müşteri Yaratıcı Algılamalarının Biçimlendirilmesi

International Marketing Communications Symposium/MARCOM, Ege University, Faculty of Communication, (May 29, 2009), İzmir, Turkey, 29 May 2009, pp.190-200

The Future Mapping of Firms: Entrepreneurial Marketing and An Application in The Turkish Textile Manufacturing Sector

6-9 April 2009 International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century (AUMEC) Antalya/Turkey, Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2009, pp.26-40

Effect of The Perceived Environmental Uncertainty on Market Orientation, Strategic Flexibility And Corporate Entrepreneurship

4th.International Strategic Management Conference, 19-21 June 2008, Sarejevo/Bosnia, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 July - 21 May 2008, pp.545-555

KOBİ'lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yeteneklerinin Yapılandırılması

4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongersi Bildirisi İstanbul Kültür Üniversitesi 7-8 Aralık 2007, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2007, pp.425-434

KOBİ’lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yetenekelerinin Yapılandırılması

İstanbul Kültür Üniversitesi 4. KOBİ’xxler ve Verimlilik Kongresi, Turkey, 7 - 08 December 2007, pp.425-434

İşletmelerde Rekabetçi Zeka Nasıl Yaratılabilir?Türkiye Tekstil Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Önerisi

15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Sakarya Üniversitesi 25-27. Mayıs 2007, Sakarya, Turkey, 27 - 28 May 2007, pp.368-379

İşletmelerde Kaynakların Etkin Yönetilmesi: Azerbaycan İşletmelerine Yönelik Kaynak Tabanlı Bir Model Öneri ve Hazırlık Notlarının Değerlendirilmesi

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi Kitabı, Baku, Azerbaijan, 11 May 2007 - 14 May 2006, vol.3, pp.2002-209

KOBİ Yöneticilerinin Pazar ve Müşteri Yönlülük ile ilgili Algılamalarının Belirlenmesi: Kars İli Süt Sektörü KOBİ'lerinde Bir Araştırma

3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi 17-18 Kasım 2006 Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.339-350

KOBİ'lerde İç-Girişimcilik Yönelimi: İç-Girişimciliği Detsekleyecek Altyapı Çalışmalar Üzerine Uygulama

3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi 17-18 Kasım 2006 Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2006, pp.239-252

İşletme Geleceğini Belirlemede İçsel ve Dışsal Senaryoların Bütünleşik Yapılandırılması: Türk Otomotiv Sektörüne İlişkin Bir Değerleme

14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 25-27 Mayıs Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.55-68

Çok-Boyutlu Dengelenmiş Başarım Tablosu: İşletmelerinin Rekabetçi Üstünlük Yaratmaya İlişkin Stratejilerini ve Eylemlerini Yönlendiren Temel İş Dinamiği-Azerbaycan İşletmeleri için Etkinlik Koşullarının Değerlendirilmesi-

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Milli İktisadi İnkişafı Azerbaycan Modeli Mevzusunda Beynelminel Konferans Bildirisi, Baku, Azerbaijan, 12 - 13 May 2006, pp.226-230

Aile İşletmelerinde Sosyal Sermaye Nasıl İnşa Edilir?: Koşulların Araştırılmasına Dönük Düşünceler ve Uygulamalar

2.Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri, 14-15 Nisan 2006, İstanbul, Turkey, 14 April - 15 June 2006, pp.236-252

İhracat Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Mermer Sanayi Sektörü İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama

10. Ulusal Pazarlama Kongresi16-19 Kasım 2005 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Magosa, Turkey, 16 - 19 November 2005, pp.233-277

Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme

3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, Celal-Abad, Kyrgyzstan, 7 - 09 June 2005, pp.823-847 Sustainable Development

Rekabette Örtülü Bilginin Doğru Yönetilmesi: Türkiye İşletmeleri için Keşif Temelli Yönetim Önerisi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamala, Celalabat, Kyrgyzstan, 5 - 09 June 2005, pp.936-953

İşletmelerin Rekabetçiliğe Odaklanması: Ne Kadar Üstünlük Sağlar? Türk Elektronik Sektörü İşletmelerine İlişkin Bir Model ve Araç takım Önerisi

12.Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-29 Mayıs 2004 Uludağ Üniversitesi İİBF, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004, pp.272-279

Aile İşletmelerinde Üretken iş Devri: Koşulların Araştırılması ve Yeni Davranış Geliştirme Durumu -Portsan Mermer A.Ş. Örneği

1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2004, pp.357-369

Rekabetin Yeni Gerçeğinde Türk Aile İşletmelerinin Yeniden Yapılanma Sorunları ve Kars İli Merkez Aile İşletmelerinde Uygulama

1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2004, pp.357-369

Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması

1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 April 2004, pp.618-630

Kültürel Liderlik ve Türk İş Kültürünü Yönlendiren Sivil Örgütler: Üç Sivil İş Örgütü Üzerinde Bulguların Değerlendirilmesi

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 22-24 Mayıs 2003 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Turkey, 22 - 24 May 2003, pp.1033-1055

Isparta İli Merkez İşletmeleri Yönetici Profili: Stratejik Yeterlilik Modeli Çerçevesininde Analizi

Isparta'nın Dünü, Bugünü, yarını Sempozyumu II, Isparta, Turkey, 16 - 17 May 1998, vol.1, pp.101-112

Isparta ili Merkez KOBİ'lerinin İşletmecilik Sorunları ve Çözümüne İlişkin Stratejik Yönelim

Isparta'nın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu II, Isparta, Turkey, 16 - 17 May 1998, vol.1, pp.61-74

Stratejik Planlama Tuzakları: Denizli İl Merkezinde Faaliyet Gösteren Tekstil Alt Sektör İşletmelerinde Araştırılması

9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 24-26 Mayıs 2001 Silivri İstanbul, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2001, pp.621-641

Thinking Quantum Leadership for Tue Transformation The Talisman of not to Know at The Threshold of New Leadership

First International Joint Symposium onBusiness Administration, CHALLENGES FOR BUSINESSADMINISTRATORSIN THE NEW MILLENNIUM, Çanakllale/Gökçeada, Turkey, 1 - 03 July 2000, pp.115-134

Thinking Quantum Leadership For True Transformation The Talisman Of Not To Know At The Threshold of New Leadership

International Joint Symposium on Business Administration Çanakkal Onsekiz Mart University, 1 - 03 June 2000

Krizden Çıkışta Ve Yeniden Yapılandırma Sürecinde KOBİ'lere İlişkin Öğrenen Organizasyon Kavramının Araştırılması: Model Önerisi Ve Uygulama Perspektifi

22-24 Mayıs 2000 Çukurova Üniversitesi İİBF Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanma Ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 May 2000, pp.259-278

İşletmecilik Ekseninde Isparta İlinin Stratejik Geleceği GAED Yaklaşımı

Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Turkey, 16 - 17 May 1998

Küreselleşen Üretim Sistemleri Bağlantılı Yeni Ergonomik Perspektif: Toplam Ergonomik Yaklaşım (TEY) Konseptinin Oluşturulması

Ergonomi Kongresi 27-29 Mayıs 1998 MPM-Ankara Üniversitei, Ankara, Turkey, 27 - 29 May 1998, pp.504-518

Değişim Mühendisliği: Yeni Bir Verimlilik Etiği Ya Da Retoriği Mi?

1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu 30-31 Ekim 1997 İTÜ Sosyal Tesisleri Maçka/İstanbul, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 1997, pp.302-305

Toplam Kalite Yönetimine Yönelik Veri tabanının Tesisi ve Analizinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 30 October 1997 - 31 October 2000, pp.114-117

Sürdürülebilr Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme

UETS’xx11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi, 1 - 04 December 2011, pp.221-236

Books & Book Chapters

Girişimciliğin Zihin Kökleri ve Zihniyet Araştırmaları: Zihniyet Tarihi ve Zihniyet Araştırmalarına Çözümleyici Bir Yaklaşım

in: Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular, Kaygın E., Editor, Cinius Yayınları, İstanbul, pp.235-297, 2017

Girişimciliğin Zihin Kökleri ve Zihniyet Araştırmaları: Zihniyet Tarihi ve Zihniyet Araştırmalarına Çözümleyici Bir Yaklaşım

in: Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular, Erdoğan Kaygın, Editor, cinius Yayınları, İstanbul, pp.253-297, 2017

Yeni İş/işletmecilik Dünyasında Kadın Liderliği: Girişimci Kadınlar için Genişletilmiş Okumalar ve Notlar

in: Kadın Girişimcilik, Erdoğan Kaygın, Bület Güven, Editor, Veritasakademi, İstanbul, pp.213-239, 2013