DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK, YÖNETİM YENİLİĞİ VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS İLİŞKİSİ: ANKARA İLİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA


PAPATYA G. , PAPATYA N. , HAMŞIOĞLU A. B.

I.ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ, Priştina, Kosova, 12 - 17 September 2017, pp.461-468

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Priştina
  • Country: Kosova
  • Page Numbers: pp.461-468

Abstract

This study aimed to determine the effects of transformational leadership on organizational innovation and organizational performance, in 4- and 5-star Hotels in Antalya City that were associated to Mediterranean Touristic Hotels and Operators Association. The research was conducted with 300 numbers of 4- and 5-star hotels in Antalya City and data was analyzed with SPSS 16.0 statistics program. Descriptive analysis, factor analysis, correlation and regression analyses were used in the research. According to obtained findings, it was determined that transformational leadership was effective on organizational innovation and organizational performance, moreover organizational innovation was effective on organizational performance.

Bu çalışma dönüşümsel liderliğin yönetim yeniliği ve örgütsel performans  üzerindeki etkilerini, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği listesine bağlı olarak Antalya ili 4 ve 5 yıldızlı Otel işletmelerinde araştırmayı hedeflemektedir. Araştırma Antalya ili 4 ve 5 yıldızlı 300 otel işletmesinde gerçekleştirilmiş, veriler SPSS 16.0 istatistiki program ile değerlendirilmiştir. Araştırmada betimleyici analiz, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, dönüşümsel liderliğin yönetim yeniliği ve örgütsel performans üzerinde ve yönetim yeniliğinin de örgütsel performans üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.