İşletme Rekabetinde Stratejik Esneklik, Çevresel Türbülans, İşletme Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İlindeki Dört-Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Araştırma


PAPATYA G., PAPATYA N., HAMŞIOĞLU A. B.

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.1663-1673, 2019 (Peer-Reviewed Journal)