Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama


PAPATYA N., PAPATYA G., HAMŞIOĞLU A. B.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.3, pp.65-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal)