Dinamik Kaynak Tabanlı Yeteneklerin Sürdürülebilir İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama


PAPATYA N., PAPATYA G., HAMŞIOĞLU A. B.

BUSINESS M ANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.6, no.4, pp.1354-1378, 2018 (Peer-Reviewed Journal)