Stratejik Karar Verme Sürecinde Rasyonelliği Etkileyen Faktörler: Mardin Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İhracatçı İşletmeler Üzerinde Araştırma


PAPATYA G. , PAPATYA N. , UYGUR M. N.

1. Uluslarası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9 - 11 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text