Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ISPARTA- İSLAMKÖY ÖZELİNDE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİ VE GELECEĞİ

Eurasian Education Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi), ss.388-404, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel turizm kapsamında yerel kimlik oluşturma yöntem yaklaşımı. (Approach to method of local identation in cultural tourism).

Eurasian Education & Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, sa.3, ss.461-476, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Isparta – İslamköy geleneksel konutlarının mimari ve ekolojik özelliklerinin kültür turizmi açısından değerlendirilmesi

Eurasian Education Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi), ss.212-229, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜREL TURiZM KAPSAMINDAYEREL KİMLİK OLUŞTURMA YÖNTEM YAKLAŞIMI

Eurasian Education Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi), ss.461-476, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta-İslamköy özelinde kültürel miras değerleri ve geleceği. (The future and cultural heritage values of Isparta- İslamköy).

Eurasian Education & Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, sa.3, ss.388-404, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de kırsal turizme ilişkin talep ve eğilimlerinin belirlenmesi

Eurasian Education Literature Journal, sa.3, ss.160-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Doktora Tezlerinin İrdelenmesi.

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.14-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Gülleri ve Tarihsel Süreci.

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi), cilt.8, ss.50-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Doğal Gül Taksonlari Ve Genel Özellikleri

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi),, cilt.8, ss.110-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ISPARTA’NIN GÜLLERİ VE TARİHSEL SÜRECİ

Plant (http://www.plantdergisi.com/), cilt.8, ss.50-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’NİN DOĞAL GÜL TAKSONLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Plant (http://www.plantdergisi.com/), cilt.8, ss.110-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aeroponik (Aerofog) Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.760-767, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kent ağaçlarının çevresel etkileri ve değerinin belirlenmesinde UFORE modelinin kullanımı ve Isparta örneğinde irdelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, cilt.19, sa.3, ss.293-307, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği (Urban Ecotourism and Applicability in Isparta City )

Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği. Karabük Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., cilt.8, sa.1, ss.101-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayazin Örenyeri’nin Eko turizm Açısından Değerlendirilmesi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.3, ss.145-159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fotoğraf Yardımı ile 3 Boyutlu Ağaç Modellenmesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.621-631, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Action plan and ecotourism values of the Davraz Mountain ski center (Davraz Dağı’nın ekoturizm değerleri ve eylem planı)

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.3, ss.105-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Visual Characteristics Of Some Species Belonging To The Family Of Lamiaceae In The Lake District

International Journal of Engineering Sciences Research Technology, cilt.6, sa.12, ss.256-261, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visiual Characteristics of some Species Belonging to the Family of Lamiaceae in the Lake District

International Journal of Engieering Sciences Research Techonology, cilt.6, sa.12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The landscape reclamation alternatives of marble quarries as an example of a degraded site in Isparta

Journal of Scientific Research and Studies, cilt.4, sa.12, ss.356-365, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mermer Ocakları Peyzaj Reklamasyonunda Yenilikçi Yaklaşımlar

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi), cilt.7, sa.24, ss.170-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DETERMINATION OF SOME GROUND COVER PLANTSGROWING NATURALLY IN LAKES REGION OF TÜRKİYE

SÜleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.13-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of some ground cover plants growing naturally in Lakes Region of Türkiye

SDU Journal of Science, cilt.11, sa.2, ss.13-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültürel peyzaj değeri açısından yörük kültürünün irdelenmesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.197-205, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yerleşke içindeki rekreasyonel talep ve eğilimleri

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), cilt.1, sa.1, ss.26-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Peyzaj Mimarlığı Disiplini ve Mimarlık Bilimi İlişkisi

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi), cilt.5, sa.14, ss.42-45, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem vestandartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği)

Turkish Journal of Forestry, cilt.15, sa.2, ss.130-139, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions, tendencies and preferences about urban forestry of urban residents:a case study on the Isparta City-Turkey

Energy Education Science Technology Part A, Energy Science and Research, ss.173-180, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey

Formation of Urban Green Areas, cilt.1, sa.9, ss.43-54, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta Yöresindeki Bazı Doğal Yerörtücü Bitkilerin Adaptasyonu ve Özellikleri

SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.133-145, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korunan doğal alanlarda kullanılabilecek ziyaretçi yönetim modelleri ve karşılaştırılması

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.57-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri

Turkish Journal of Forestry, cilt.12, sa.2, ss.131-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Recreational Land Use Factors For Land Use Planning Case Of Isparta Plain

Süleyman Demirel University, Faculty of Forestry Journal, cilt.2, sa.0, ss.119-133, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kent içi ölçeğinde irdelenmesi

S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi., sa.2, ss.97-115, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.352-373, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta kentiçi yol ağaçlandırmaları üzerine bir araştırma

Süleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.111-118, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel açık yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi

S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.27-48, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyzaj-insan ilişkisi ve peyzaj mimarlığı

S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.97-114, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ekoturizm Etkinlikleri Rotası Eylem Planı Yaklaşımı Isparta İslamköy Örneği

IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu), Anamur, MERSİN, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.1, ss.854-866

Ekoturizm Planlanmasında Etkinlik Alanlarına Yönelik Yer Seçimi Ölçütleri

IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Anamur, MERSİN, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.1, ss.867-880

The Importance of Occupational Health and Safety In Landscape Architecture (Peyzaj Mimarlığında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi)

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE)., Alanya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.476-488

Kırsal Yerleşimlerde Yerel Kimlik Ve Mekânsal Tasarımın Önemi

III. Congress of International Applied Social Sciences (Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.377-388

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sürecinin Önemi ve Peyzaj Mimarlığı Programı Örneğinde Ölçütlerin İrdelenmesi.

III. Congress of International Applied Social Sciences ( Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.389-408

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Bilimsel Çalışmalarının ArGe Uygulamaları Kapsamında İrdelenmesi

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı (Özet) Bildiriler Kitabı, Düzce, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2018, cilt.242

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Program Çıktılarının İrdelenmesi

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı, Düzce, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2018, ss.239-241

Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi”

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.0, sa.0, ss.1

ISPARTA- İSLAMKÖY ÖZELİNDE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİ VE GELECEĞİ

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, ss.1

Isparta –İslamköy Geleneksel Konutlarının Mimari ve Ekolojik Özelliklerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.0, sa.0, ss.1-5

Ekoturizm Etkinlikleri Rotası Yaklaşımı; Isparta İslamköy Örneği

V. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Mersin, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.53, ss.854-865

Kentsel Tasarım Çalışmalarında İnterdisiplinler Arası İşbirliği

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük., Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.4, ss.499-506

Kentsel tasarımda sokak iyileştirmeye yönelik peyzaj mimarlığı yaklaşımları.

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.92-97

Karayolları Ulaşımında Ekolojik Köprü ve Koridorların İşlevsel Önemi ve Tasarım İlkeleri.

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.2, ss.313-325

Approach of Online Access to Inventory Data of Urban Trees with ArcGIS (Case of Isparta City)

1. World Forum on Urban Forests. Book of Abstracts, MANTOVA, İtalya, 28 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.120

KIYI KULLANIMLARINDA YÜZEN PLATFORM ÜZERİ “ÇOK AMAÇLI KENT PARKI TASARIM YAKLAŞIMI

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.400-412

Participatory Design Approach to Creating Successful Public Places

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment Proceeding Book., Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.206-216

Situation and Problems of Urban forests in Turkey

Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World . INCDS ”Marin Drãcea” 85 Years of Activity, Centenary of The Great Union in 1918 :, 18 - 21 Eylül 2018

Comfortable and Accesible Landscape Designing for Diasbled Users in Urban Environments.

Landscape architecture: Towards sustainable urban environments”. ICON-LA 2018., Pietersburg, Güney Afrika, 6 - 07 Haziran 2018, ss.31

Design Principles and Relations Between Tree-Space on Urban Pavements

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Proceedings, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Temmuz 2018, ss.745-756

Comparison of Quality Measurement Techniques for Pedestrian Accessibility in Urban Streets.

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Proceedings, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Temmuz 2018, ss.736-744

Kültürel Mirasın Korunmasında Etiksel Yaklaşımlar

Internatıonal Congress On Cultural Herıtage And Tourısm, Konya, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.20-33

Ecological importance and role in carbon sequestration of urban trees (In case of Isparta Anadolu Neighborhood)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW HORIZONS IN FORESTRY, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.156-164

Coastal Area Management And Planning Of LakesThe Eğirdir Lake Sample

MACODESU 2015, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2016, ss.757-763

Kent imar planları ve kentsel tasarımda yaşanan mevcut sorunlar ve irdelenmesi

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2016

Doğa ve Peyzaj Farkındalığında Söylem ve Eylem Boyutu

Uluslararası Katılımlı 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (Söylem Eylem), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2016, cilt.2, ss.439-465

The Urban Agriculture, a New and Soft Solution for the Rurban Areas. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, İtalya, 14 - 17 Eylül 2016, ss.270-271

The importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, İtalya, 14 - 17 Eylül 2016, ss.483-484

Urban Farming and Applicability in Turkey

The 3rd International Conference S.ARCH-2016, Budva / Montenegro, KARADAĞ, 25 - 27 Mayıs 2016, ss.504

Türk Bahçe Sanatının Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına Yansımaları

Türkiye Peyzajları I Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2016, ss.79-91

Davraz kayak merkezi nin Isparta kentine çok yönlü etkileri

Davraz kayak merkezi’nin Isparta kentine çok yönlü etkileri., Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Şubat 2016, ss.1216-1231

Sustainable Rafting Tourism Planning and Management In Example of Antalya Köprüçay Rafting Area

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.123

COASTAL AREA MANAGEMENT AND PLANNING OF LAKE S THE E GIRDIR LAKE SAMPLE

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.53

The important of Urban Trees and Information Systems UTIS Model Approach

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015), ROMA, 14 - 17 Eylül 2015, ss.187

The Importance of Urban Trees and Information Systems UTIS Approach

Agriculture and Food Chains to Societal Needs (AgUrb2015), roma, İtalya, 14 - 17 Eylül 2015, ss.187

Burdur Gölü ve Çevresindeki Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler

International Burdur Earthquake and Environment Symposium, Burdur, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.383-397

Peyzaj onarımı için bütüncül planlama modeli önerisi ve süreçleri

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.83-103

“Sağlıklı Kent” Olma Yolunda Kentsel Yeşil Alanların Rolü

2. International Davraz Congress, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.2247-2270

Farkındalık ve bilinçlenme süreçleri kapsamında doğa koruma etik ilişkisi

SDU II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.1745-1778

Kent ağaçlarının CBS ortamında envanterı ve 3 boyutlu olarak oluşturulması

III Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.796-808

Antalya Köprüçay rafting merkezinin turizm ve rekreasyonel yönden mevcut durum analizi

III Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu., Kahramanmaraş, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.809-819

CBS Yardımıyla Ağaç Envanteri Modelinin Oluşturulması

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2012

Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarının Mevcut Durumu Analizi (Bodrum Yarımadası Örneği)

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.4, ss.1564-1574

Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim ve Öğretimden Beklentileri

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT2010), Türkiye, 10 - 13 Haziran 2010

The approach of visitors impact management in participatory management planning of protected natural areas (Korunan Doğal Alanların Katılımcı Yönetim Planında Ziyaretçi Etki Yönetimi Yaklaşımı Modeli)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1577-1590

KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN BİR ZORUNLULUK BÜTÜNCÜL EKOLOJİK YAKLAŞIM (BEY)

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİINTERNATIONAL DAVRAZ CONGRESS, 24 - 27 Ekim 2009

A necessity for urban future integrated ecological approach (Kentlerin geleceği için bir zorunlulukbütüncül ekolojik yaklaşım)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.281-294

The important of urban forests toward to global warming threat (Küresel ısınma tehditine karşı kent ormanlarının önemi)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.221-234

Korunan Doğal Alanların Katılımcı Yönetim Planında Ziyaretçi Etki Yaklaşımı Modeli

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1577-1590

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.35-62

Kent Kimliği Üzerinde Kent Ormanlarının Rolü ve Etkisi.

SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007

Rekreasyon ve turizm kapsamında orienteering (hedef bulma) etkinliğinin önemi ve ülkemizdeki durum analizi,

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, (Turizmde Sosyal, Kültürel, Fiziksel Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler), Antalya, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2006, ss.264-271

Korunan doğal alanlarda rekreasyonel taşıma kapasitesi ve kavramsal yaklaşımlar

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2005, ss.485-494

Korunan doğal alanlarda planlama sorunları ve ekolojik yönetim planı önerisi

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2005, cilt.4, ss.1421-1429

Kent Ormanlarının Yararları ve Kentsel Alanda İnsan-Orman Etkileşimi

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2005, cilt.2, ss.434-441

Kent ormancılığı bir yönetim planı model önerisi

I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2004, ss.534-542

Kentsel alanda kent ormanı yer seçimi model önerisi ve Isparta örneğinde İrdelenmesi

I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2004, ss.365-382

Kitap & Kitap Bölümleri

PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL ÇALIŞMALARININ AR-GE KAPSAMINDA İRDELENMESİ

50.Yılında Peyzaj Mimarlığının Eğitimi ve Öğretimi, Osman Uzun, Pınar Köylü, Sinem ÖZDEDE BACI, Pınar GÜLTEKİN, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Editör, DÜcze Üniversitesi, Düzce, ss.285-297, 2019

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı,Yönetimi ve Sürdürülebilirliği Konusunda Kullanıcı Görüşlerinin Belirlenmesi

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, New-York, ss.150-177, 2019

KENT ULAŞIMINDA OTOPARKLARIN PLANLANMASI VE TASARIMI

Mühendislik ve Fen Bilimleri KapsamındaGüncel Akademik Çalışmalar, Abdullah DEMİR, Ali ÖZ Çağatay ERSİN (eds.), Editör, SRA Academic Publishing, ss.13-44, 2019

PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAMINA YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI AKREDİTASYONÖLÇÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE İRDELENMESİ

50. YILINDAPEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİDüzce Üniversitesi Yayınları No.9. Orman Fakültesi Eğitim Dizisi 1., Prof. Dr. Osman UZUN, Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÖYLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE BACI, Dr.Öğr. Üyesi Pınar GÜLTEKİN, Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU, Editör, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, ss.401-413, 2019

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Program Çıktılarının İrdelenmesi

50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi Düzce Üniversitesi Yayınları, Uzun, Osman Köylü, Pınar Özdede Bacı, Sinem Gültekin Pınar Müderrisoğlu,Haldun, Editör, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, ss.273-284, 2019

Rafting Tourism Strategic Action Plan Framework: The Köprüçay River Case

Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL Recep EFE, , Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofia, ss.309-328, 2018 Creative Commons License

Rafting Tourism Strategic Action Plan Framework: The Köprüçay River Case

Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov Ilia, Strauss Eric, Gad Abd-Alla, Curebal Isa, Efe Recep, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.311-328, 2018

Ground Cover Plants for Landscaping

Recent Researches in Science and Landscape Management, Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.414-441, 2018

Today's Urban Forestry. Current Trends in Science and Landscape Management

Current Trends in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkıran M., Wendt J.A., Tümsavaş Z., Ünal H., Borisova B.,, Editör, St. Kliment Ohridski Purdue University Press, Sofya, ss.179-188, 2017

Today’s Urban Forestry

Current Trends in Science and Landscape Management, Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS., Sofya, ss.179-189, 2017

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Ve İrdeleme

Türkiye’xxde Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Temurçin, Kadir Dulupçu,Murat, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss.227-242, 2017

Kent İmar Planları Ve Kentsel Tasarımda Yaşanan Mevcut Sorunlar Ve İrdelenmesi.

Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Prof. Dr. Kadir Temurçin, Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, ss.277-288, 2017

Mekansal planlamada sürdürülebilir kalkınma /gelişme paradoksu

Türkiye’xxde Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler Kitabı, Temurçin, Kadir Dulupçu,Murat, Editör, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta, ss.63-85, 2017

A necessity for urban future integrated ecological approach

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, SDÜ, Editör, SDÜ, Isparta, ss.281-294, 2009