Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aeroponik (Aerofog) Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması


Creative Commons License

ŞİMŞEK A., GÜL A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.760-767, 2018 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.760-767
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: Plant production and growing industry contributing economically important and is a sector which is gradually developing. Development of new techniques and methods in this sector has become a priority. The purpose of this study; it has gained importance within the scope of ornamental plant production techniques aerofog system is to test the feasibility and compared with other rooting environment. For this purpose, most commonly used in the production of seedlings of ornamental plants can be evergreen and woody 4 plants (Ficus nitida Retusa, Pittosporum tobira nana L., Buxus sempervirens L. and Nerium oleander L.) species was selected. Stem cuttings of these plants were rooted in the greenhouse environment 3 different rooting media (peat + perlite, shafts and aeroponics media) have tried rooted. The development of rootlets for research and observations in the study, length, and number of steel survival, foliation number and status, disease status, number of branches, the longest lateral length, rolling hills shoot diameter were evaluated. With the obtained data analyzed with SPSS (Variance and Duncan test) programme. According to the these data, it was determined that aerophonic system has been found successfully for rooting than outher classic rooting systems to, Ficus nitida Retusa, Buxus sempervirens L. Pittosporum tobira nana L., and Nerium oleander L. in species

Özet: Bitkisel üretim ve yetiştirme sektörü ekonomik açıdan önemli katkı sağlayan ve giderek gelişmekte olan bir sektör konumundadır. Bu sektör içinde yeni teknikler ve yöntemlerin geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu çalışmada amaç; süs bitkisi üretim tekniği kapsamında önem kazanan aeroponik sisteminin diğer köklendirme ortamları ile karşılaştırılması ve uygulanabilirliğinin test edilmesidir. Bu amaçla süs bitkisi fidanı üretiminde en çok kullanılabilecek herdem yeşil ve odunsu 4 bitki (Ficus nitida Retusa, Pittosporum tobira L., Buxus sempervirens L. ve Nerium oleander L.) türü seçilmiştir. Bu bitkilerin gövde çelikleri, serada 3 farklı köklendirme ortamında (torf+perlit, mil ve aeroponik ortamında) köklendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada gözlem ve incelemeler için kökçüklerin gelişimi, boyu ve sayısı, çelik yaşama yüzdesi, yapraklanma sayısı ve durumu, hastalık durumu, dal sayısı, en uzun yan dal boyu, çelik tepe sürgünü çapı gibi göstergeler değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerle SPSS ortamında analizler (Varians ve Duncan testi) yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda aeroponik sisteminin diğer sistemlere göre Ficus nitida Retusa, Buxus sempervirens L., Pittosporum tobira nana L., Nerium oleander L. gibi türlerde başarılı olduğu tespit edilmiştir.