Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de kırsal turizme ilişkin talep ve eğilimlerinin belirlenmesi


Creative Commons License

Arslan E. S., Bostan Ç., Gül A.

Eurasian Education Literature Journal, no.3, pp.160-171, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Eurasian Education Literature Journal
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.160-171
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Kırsal turizm faaliyetleri yerel ve ulusal ölçekte toplumların kalkınması ve gelişmesi için çok çeşitli olanaklar sunmaktadır. Kırsal turizm faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinlikler de bu katkının derecesinin belirlenmesinde etkili rol oynamaktadır. Söz konusu faaliyetlerin sürdürülebilir olması onları gerçekleştirilen paydaşların katılımda etkin söz sahibi olması ile doğrudan ilişkilidir. İslamköy 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟in doğduğu ve büyüdüğü yer olması, geleneksel mimari konutları, yöresel ürünleri, Şevket Demirel Müzesi ve Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi‟nin burada yer alması ve doğal peyzaj özellikleri sebebiyle kırsal turizm için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı İslamköy‟deki olası kırsal turizm ve kültürel etkinlikler için yerel halk ve ziyaretçilerin eğilim ve taleplerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, çalışmada olası kırsal turizm ve kültürel etkinliklerle doğal-kültürel potansiyel ilişkilendirilerek 100 kişiye anket çalışması yapılmıştır. Anketten elde edilen veriler IBM SPSS 25 programı yardımıyla değerlendirilerek Isparta- İslamköy örneğinde yerel halk ve ziyaretçilerin eğilim ve talepleri belirlenmiş ve irdelenmiştir. 

Rural tourism activities offer a wide range of opportunities for development of local and national societies. Cultural activities carried out within the scope of rural tourism activities also play an effective role in determining the degree of this contribution. The sustainability of these activities is directly related to the effective participation of stakeholders. Islamköy-Isparta as a selected study area have indispensable potential for rural tourism due to Süleyman Demirel, (the 9th President of Turkey), its traditional architectural houses, local products, Şevket Demirel Museum and Süleyman Demirel Museum of Democracy and Development and its natural landscape features. The aim of this study is to determine trends and demands of local people and visitors for possible rural tourism and cultural activities in İslamköy. For this purpose, we surveyed with 100 people in İslamköy in order to determine their perceptions. The final data obtained from the questionnaire form will be evaluated with the help of IBM SPSS 25 and some suggestions was made based on the trends and demands of local people and visitors in the case of Isparta-Islamköy.