Kent imar planları ve kentsel tasarımda yaşanan mevcut sorunlar ve irdelenmesi


KELEŞ E., GÜL A. , ERASLAN Ş. , Uzun Ö. F. , TÜRKER H. B.

16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Turkey, 1 - 02 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey