Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği (Urban Ecotourism and Applicability in Isparta City )

Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği. Karabük Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., vol.8, no.1, pp.101-115, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Action plan and ecotourism values of the Davraz Mountain ski center (Davraz Dağı’nın ekoturizm değerleri ve eylem planı)

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.105-121, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Fotoğraf Yardımı ile 3 Boyutlu Ağaç Modellenmesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.3, pp.621-631, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The landscape reclamation alternatives of marble quarries as an example of a degraded site in Isparta

Journal of Scientific Research and Studies, vol.4, no.12, pp.356-365, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Visiual Characteristics of some Species Belonging to the Family of Lamiaceae in the Lake District

International Journal of Engieering Sciences Research Techonology, vol.6, no.12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Visual Characteristics Of Some Species Belonging To The Family Of Lamiaceae In The Lake District

International Journal of Engineering Sciences Research Technology, vol.6, no.12, pp.256-261, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ayazin Örenyeri’nin Eko turizm Açısından Değerlendirilmesi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.3, pp.145-159, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Mermer Ocakları Peyzaj Reklamasyonunda Yenilikçi Yaklaşımlar

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi), vol.7, no.24, pp.170-174, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

DETERMINATION OF SOME GROUND COVER PLANTSGROWING NATURALLY IN LAKES REGION OF TÜRKİYE

SÜleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, vol.11, no.2, pp.13-44, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determination of some ground cover plants growing naturally in Lakes Region of Türkiye

SDU Journal of Science, vol.11, no.2, pp.13-44, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kültürel peyzaj değeri açısından yörük kültürünün irdelenmesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.2, pp.197-205, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yerleşke içindeki rekreasyonel talep ve eğilimleri

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.1, no.1, pp.26-43, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Peyzaj Mimarlığı Disiplini ve Mimarlık Bilimi İlişkisi

Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi), vol.5, no.14, pp.42-45, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem vestandartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği)

Turkish Journal of Forestry, vol.15, no.2, pp.130-139, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Opinions, tendencies and preferences about urban forestry of urban residents:a case study on the Isparta City-Turkey

Energy Education Science Technology Part A, Energy Science and Research, pp.173-180, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey

Formation of Urban Green Areas, vol.1, no.9, pp.43-54, 2012 (International Refereed University Journal)

Isparta Yöresindeki Bazı Doğal Yerörtücü Bitkilerin Adaptasyonu ve Özellikleri

SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, pp.133-145, 2012 (Other Refereed National Journals)

Korunan doğal alanlarda kullanılabilecek ziyaretçi yönetim modelleri ve karşılaştırılması

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.57-65, 2012 (Other Refereed National Journals)

Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri

Turkish Journal of Forestry, vol.12, no.2, pp.131-140, 2011 (National Refreed University Journal)

Determination of Recreational Land Use Factors For Land Use Planning Case Of Isparta Plain

Süleyman Demirel University, Faculty of Forestry Journal, vol.2, no.0, pp.119-133, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kent ormancılığı kavramı ve Isparta kent içi ölçeğinde irdelenmesi

S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi., no.2, pp.97-115, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.352-373, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta kentiçi yol ağaçlandırmaları üzerine bir araştırma

Süleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, pp.111-118, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kentsel açık yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi

S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, no.2, pp.27-48, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Peyzaj-insan ilişkisi ve peyzaj mimarlığı

S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, no.1, pp.97-114, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekoturizm Etkinlikleri Rotası Eylem Planı Yaklaşımı Isparta İslamköy Örneği

IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu), Anamur, MERSİN, Turkey, 19 - 20 April 2019, vol.1, pp.854-866 Sustainable Development

Ekoturizm Planlanmasında Etkinlik Alanlarına Yönelik Yer Seçimi Ölçütleri

IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Anamur, MERSİN, Turkey, 19 - 20 April 2019, vol.1, pp.867-880 Sustainable Development

The Importance of Occupational Health and Safety In Landscape Architecture (Peyzaj Mimarlığında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi)

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE)., Alanya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.476-488

Kırsal Yerleşimlerde Yerel Kimlik Ve Mekânsal Tasarımın Önemi

III. Congress of International Applied Social Sciences (Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ), İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.377-388

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sürecinin Önemi ve Peyzaj Mimarlığı Programı Örneğinde Ölçütlerin İrdelenmesi.

III. Congress of International Applied Social Sciences ( Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi), İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.389-408

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Bilimsel Çalışmalarının ArGe Uygulamaları Kapsamında İrdelenmesi

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı (Özet) Bildiriler Kitabı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, vol.242

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Program Çıktılarının İrdelenmesi

2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim Çalıştayı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, pp.239-241

Yerel Halk ve Ziyaretçilerin Isparta İslamköy’de Kırsal Turizme İlişkin Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi”

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, vol.0, no.0, pp.1

ISPARTA- İSLAMKÖY ÖZELİNDE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİ VE GELECEĞİ

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.1

Isparta –İslamköy Geleneksel Konutlarının Mimari ve Ekolojik Özelliklerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’ne, 2019 (IIInd International Tourism And Cultural Heritage Congress, 2019), Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019, vol.0, no.0, pp.1-5

Ekoturizm Etkinlikleri Rotası Yaklaşımı; Isparta İslamköy Örneği

V. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Mersin, Turkey, 19 - 20 April 2019, vol.53, pp.854-865 Sustainable Development

Kentsel Tasarım Çalışmalarında İnterdisiplinler Arası İşbirliği

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük., Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.4, pp.499-506

Kentsel tasarımda sokak iyileştirmeye yönelik peyzaj mimarlığı yaklaşımları.

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3, pp.92-97

Karayolları Ulaşımında Ekolojik Köprü ve Koridorların İşlevsel Önemi ve Tasarım İlkeleri.

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.313-325

Approach of Online Access to Inventory Data of Urban Trees with ArcGIS (Case of Isparta City)

1. World Forum on Urban Forests. Book of Abstracts, MANTOVA, Italy, 28 November - 01 December 2018, pp.120

KIYI KULLANIMLARINDA YÜZEN PLATFORM ÜZERİ “ÇOK AMAÇLI KENT PARKI TASARIM YAKLAŞIMI

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.400-412

Participatory Design Approach to Creating Successful Public Places

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment Proceeding Book., Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.206-216

Situation and Problems of Urban forests in Turkey

Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World . INCDS ”Marin Drãcea” 85 Years of Activity, Centenary of The Great Union in 1918 :, 18 - 21 September 2018 Sustainable Development

Comfortable and Accesible Landscape Designing for Diasbled Users in Urban Environments.

Landscape architecture: Towards sustainable urban environments”. ICON-LA 2018., Pietersburg, South Africa, 6 - 07 June 2018, pp.31

Design Principles and Relations Between Tree-Space on Urban Pavements

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Proceedings, Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018, pp.745-756

Comparison of Quality Measurement Techniques for Pedestrian Accessibility in Urban Streets.

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Proceedings, Barcelona, Spain, 24 - 26 July 2018, pp.736-744

Kültürel Mirasın Korunmasında Etiksel Yaklaşımlar

Internatıonal Congress On Cultural Herıtage And Tourısm, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.20-33

Ecological importance and role in carbon sequestration of urban trees (In case of Isparta Anadolu Neighborhood)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW HORIZONS IN FORESTRY, Isparta, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.156-164

Coastal Area Management And Planning Of LakesThe Eğirdir Lake Sample

MACODESU 2015, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2016, pp.757-763

Doğa ve Peyzaj Farkındalığında Söylem ve Eylem Boyutu

Uluslararası Katılımlı 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (Söylem Eylem), Antalya, Turkey, 8 - 11 December 2016, vol.2, pp.439-465

The Urban Agriculture, a New and Soft Solution for the Rurban Areas. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, Italy, 14 - 17 September 2016, pp.270-271 Sustainable Development

The importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, Italy, 14 - 17 September 2016, pp.483-484 Sustainable Development

Urban Farming and Applicability in Turkey

The 3rd International Conference S.ARCH-2016, Budva / Montenegro, KARADAĞ, 25 - 27 May 2016, pp.504

Türk Bahçe Sanatının Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına Yansımaları

Türkiye Peyzajları I Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.79-91

Davraz kayak merkezi nin Isparta kentine çok yönlü etkileri

Davraz kayak merkezi’nin Isparta kentine çok yönlü etkileri., Erzurum, Turkey, 10 - 12 February 2016, pp.1216-1231

Sustainable Rafting Tourism Planning and Management In Example of Antalya Köprüçay Rafting Area

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.123 Sustainable Development

COASTAL AREA MANAGEMENT AND PLANNING OF LAKE S THE E GIRDIR LAKE SAMPLE

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.53

The important of Urban Trees and Information Systems UTIS Model Approach

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015), ROMA, 14 - 17 September 2015, pp.187

The Importance of Urban Trees and Information Systems UTIS Approach

Agriculture and Food Chains to Societal Needs (AgUrb2015), roma, Italy, 14 - 17 September 2015, pp.187

Burdur Gölü ve Çevresindeki Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler

International Burdur Earthquake and Environment Symposium, Burdur, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.383-397

Peyzaj onarımı için bütüncül planlama modeli önerisi ve süreçleri

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 September 2014

Isparta Yöresi Mermer Ocakları Faaliyetleri Ve Peyzaj Onarımına Yönelik Mevcut Sorunlar Ve Eylem Planı

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.83-103

Farkındalık ve bilinçlenme süreçleri kapsamında doğa koruma etik ilişkisi

SDU II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.1745-1778

Kent ağaçlarının CBS ortamında envanterı ve 3 boyutlu olarak oluşturulması

III Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.796-808

Antalya Köprüçay rafting merkezinin turizm ve rekreasyonel yönden mevcut durum analizi

III Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu., Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.809-819

CBS Yardımıyla Ağaç Envanteri Modelinin Oluşturulması

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, Turkey, 16 - 19 October 2012

Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarının Mevcut Durumu Analizi (Bodrum Yarımadası Örneği)

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.4, pp.1564-1574

Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim ve Öğretimden Beklentileri

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT2010), Turkey, 10 - 13 June 2010

The approach of visitors impact management in participatory management planning of protected natural areas (Korunan Doğal Alanların Katılımcı Yönetim Planında Ziyaretçi Etki Yönetimi Yaklaşımı Modeli)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.1577-1590

KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN BİR ZORUNLULUK BÜTÜNCÜL EKOLOJİK YAKLAŞIM (BEY)

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİINTERNATIONAL DAVRAZ CONGRESS, 24 - 27 October 2009

A necessity for urban future integrated ecological approach (Kentlerin geleceği için bir zorunlulukbütüncül ekolojik yaklaşım)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.281-294

The important of urban forests toward to global warming threat (Küresel ısınma tehditine karşı kent ormanlarının önemi)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.221-234 Sustainable Development

Korunan Doğal Alanların Katılımcı Yönetim Planında Ziyaretçi Etki Yaklaşımı Modeli

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.1577-1590

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Turkey, 22 - 24 April 2009, pp.35-62

Kent Kimliği Üzerinde Kent Ormanlarının Rolü ve Etkisi.

SDÜ 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 November 2007 Sustainable Development

Rekreasyon ve turizm kapsamında orienteering (hedef bulma) etkinliğinin önemi ve ülkemizdeki durum analizi,

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, (Turizmde Sosyal, Kültürel, Fiziksel Gelişmeler, Sorunlar ve Öneriler), Antalya, Turkey, 28 - 29 April 2006, pp.264-271

Korunan doğal alanlarda rekreasyonel taşıma kapasitesi ve kavramsal yaklaşımlar

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.485-494

Korunan doğal alanlarda planlama sorunları ve ekolojik yönetim planı önerisi

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2005, vol.4, pp.1421-1429

Kent Ormanlarının Yararları ve Kentsel Alanda İnsan-Orman Etkileşimi

I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2005, vol.2, pp.434-441 Sustainable Development

Kent ormancılığı bir yönetim planı model önerisi

I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2004, pp.534-542 Sustainable Development

Kentsel alanda kent ormanı yer seçimi model önerisi ve Isparta örneğinde İrdelenmesi

I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2004, pp.365-382 Sustainable Development

Books & Book Chapters

PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL ÇALIŞMALARININ AR-GE KAPSAMINDA İRDELENMESİ

in: 50.Yılında Peyzaj Mimarlığının Eğitimi ve Öğretimi, Osman Uzun, Pınar Köylü, Sinem ÖZDEDE BACI, Pınar GÜLTEKİN, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Editor, DÜcze Üniversitesi, Düzce, pp.285-297, 2019

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı,Yönetimi ve Sürdürülebilirliği Konusunda Kullanıcı Görüşlerinin Belirlenmesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, New-York, pp.150-177, 2019 Sustainable Development

KENT ULAŞIMINDA OTOPARKLARIN PLANLANMASI VE TASARIMI

in: Mühendislik ve Fen Bilimleri KapsamındaGüncel Akademik Çalışmalar, Abdullah DEMİR, Ali ÖZ Çağatay ERSİN (eds.), Editor, SRA Academic Publishing, pp.13-44, 2019

PEYZAJ MİMARLIĞI PROGRAMINA YÖNELİK ULUSAL VE ULUSLARARASI AKREDİTASYONÖLÇÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE İRDELENMESİ

in: 50. YILINDAPEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİDüzce Üniversitesi Yayınları No.9. Orman Fakültesi Eğitim Dizisi 1., Prof. Dr. Osman UZUN, Dr. Öğr. Üyesi Pınar KÖYLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZDEDE BACI, Dr.Öğr. Üyesi Pınar GÜLTEKİN, Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.401-413, 2019 Sustainable Development

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Program Çıktılarının İrdelenmesi

in: 50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Öğretimi Düzce Üniversitesi Yayınları, Uzun, Osman Köylü, Pınar Özdede Bacı, Sinem Gültekin Pınar Müderrisoğlu,Haldun, Editor, Düzce Üniversitesi Yayınları, Düzce, pp.273-284, 2019

Rafting Tourism Strategic Action Plan Framework: The Köprüçay River Case

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL Recep EFE, , Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofia, pp.309-328, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Rafting Tourism Strategic Action Plan Framework: The Köprüçay River Case

in: Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Christov Ilia, Strauss Eric, Gad Abd-Alla, Curebal Isa, Efe Recep, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.311-328, 2018

Ground Cover Plants for Landscaping

in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Recep Efe, Murat Zencirkiran and İsa Curebal, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.414-441, 2018

Today's Urban Forestry. Current Trends in Science and Landscape Management

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkıran M., Wendt J.A., Tümsavaş Z., Ünal H., Borisova B.,, Editor, St. Kliment Ohridski Purdue University Press, Sofya, pp.179-188, 2017

Today’s Urban Forestry

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS., Sofya, pp.179-189, 2017

Ülkemizde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Ve İrdeleme

in: Türkiye’xxde Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Temurçin, Kadir Dulupçu,Murat, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.227-242, 2017

Kent İmar Planları Ve Kentsel Tasarımda Yaşanan Mevcut Sorunlar Ve İrdelenmesi.

in: Türkiye’de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Prof. Dr. Kadir Temurçin, Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.277-288, 2017

Mekansal planlamada sürdürülebilir kalkınma /gelişme paradoksu

in: Türkiye’xxde Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler Kitabı, Temurçin, Kadir Dulupçu,Murat, Editor, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta, pp.63-85, 2017

A necessity for urban future integrated ecological approach

in: International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, SDÜ, Editor, SDÜ, Isparta, pp.281-294, 2009