Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of water quality and hydrogeochemical processes of Salda alkaline lake (Burdur, Turkey)

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.191, sa.11, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recharge sources and hydro geochemical evaluations of Na2SO4 deposits in the Augol Lake (Denizli, Turkey)

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.134, ss.265-275, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey)

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, cilt.584, ss.131-144, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of groundwater quality and health risk in drinking water basin using GIS

JOURNAL OF WATER AND HEALTH, cilt.15, sa.1, ss.112-132, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy analytic hierarchy process method

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.73, sa.12, ss.8405-8424, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of trace metal contents in water and bottom sediments from Egirdir Lake, Turkey

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.71, sa.6, ss.2807-2819, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluating the anthropogenic and geologic impacts on water quality of the Egirdir Lake, Turkey

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.70, sa.6, ss.2527-2544, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Aksehir and Eber Lakes (SW Turkey) Coastline Change with Multitemporal Satellite Images

WATER RESOURCES MANAGEMENT, cilt.24, sa.4, ss.727-745, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KAŞ (ANTALYA) Kıyı Bölgesinin Mikrobiyolojik Kirlilik Değerlendirmesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.753-765, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Water Quality Assessment in Special Environmental Protection Areas: a case study in the Belek (Antalya, Turkey),

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, cilt.6, sa.2, ss.100-110, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salda Gölü Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.74-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

METEOROLOJİK KURAKLIĞIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ZAMANSAL VE KONUMSAL ANALİZİ: ÇORAK GÖLÜ HAVZASI (BURDUR-TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.596-607, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇORAK GÖLÜ (BURDUR) HAVZASININ HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.103-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

APPLICATION OF A CONCEPTUAL WATER BUDGET MODEL FOR SALDA LAKE,(BURDUR/ TURKEY)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of a Conceptual Water Budget Model for Salda Lake, (Burdur/ Turkey)

Journal of Engineering Sciences and Design, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

SALDA GÖLÜ SU DENGESİ VE BÜTÇE BİLEŞENLERİNİN ETKİSİ, (BURDUR/TÜRKİYE)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karakuyu (Afyon) Gölü Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.425-439, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavşanlı (Kütahya) ovasının hidrojeolojik ve su kimyası açısından incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.313-322, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Davraz A Şener Ş Şener E 2016 Su Kaynaklarının Koruma ve Kullanma Metodolojisinin Geliştirilmesi Eğirdir Gölü Havzası Örneği

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi,, cilt.4, sa.3, ss.227-238, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Kaynaklarının Kullanma ve Koruma Metodolojisinin Geliştirilmesi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.227, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Kaynaklarının Koruma ve Kullanma Metodolojisinin Geliştirilmesi: Eğirdir Gölü Havzası Örneği,

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.227-238, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kovada Gölü’nün (Isparta) Hidrojeokimyasal İncelemesi

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Gölü (Isparta) Dip Sedimanlarında Ağır Metal Dağılımı ve Kirliliğinin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.86-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aksu Isparta Ovası Yüzey ve Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Su Kalitesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.6, ss.260-269, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WATER QUALITY AND HYDROGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SURFACE WATER AND GROUNDWATERS IN AKSU (ISPARTA) PLAIN

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.21, sa.6, ss.260-269, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components, Isparta,Turkey.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.27-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Water Balance of the Eğirdir Lake and the Influence of Budget Components,

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, sa.2, ss.27-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Efteni Gölü Düzce Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.13-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Mn Contents in Water and Bottom Sediments from Eğirdir Lake Turkey

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.144-149, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selection of Landfill Site using GIS and Multicriteria Decision Analysis for Beysehir Lake Catchment area Konya Turkey

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.134-144, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.145-149, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğal çevrenin küresel iklim değişikliği ile uyum savaşı

SDUGEO (Online: www.geo.sdu.edu.tr), sa.6, ss.36-43, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selection of Landfill Site using GIS and MulticriteriaDecision Analysis for Beyşehir Lake Catchment area(Konya, Turkey)

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.133-144, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde Ölçümlerin Degerlendirilmesi,

Süleyman Demirel University, Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.14, sa.1, ss.72-83, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğirdir Gölü Su Kalitesine Yönelik Ön Bulgular: Yerinde ÖlçümlerinDeğerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.72-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağır Metallerin Çevresel Etkileri

SDUGEO (Online: www.geo.sdu.edu.tr), cilt.3, ss.33-36, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DRASTIC ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin Entegrasyonu ile Akifer Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması Senirkent Uluborlu Havzası Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.13, ss.48-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi

HİDRO’2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

Burdur Gölü Havzası Yeraltısularının Ağır Metal Kirliliği ve Su Kalitesi

HİDRO’2018Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISATION OF CORAK (AKGOL) LAKE BASIN (BURDUR, TURKEY

9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), 7 - 11 Mayıs 2018

Water Balance of the Salda Lake and the Influence of Budget Components, (Burdur/ Turkey),

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 Mart 2017, cilt.652

Investigation of Major Ion Chemistry in Groundwater of the Burdur Lake Basin

IWA 2nd Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017

Kovada Gölü nün ISPARTA Arsenik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

2. Tıbbi jeoloji Sempozyumu, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, cilt.1, ss.23

Microbiological Pollution of Surface and Groundwaters in The Eğirdir Lake Basin (SW-Turkey),

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1 - 05 Ekim 2012

Stream water quality in the Eğirdir Lake catchment area, Isparta, Turkey.

International Earth Sciences Colloquium in the Eagean Regions, IESCA, 1 - 05 Ekim 2012

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012)

Microbiological pollution of surface and groundwaters in the Eğirdir Lake basin (SW-Turkey), İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.168

Water balance of Eğirdir Lake and influence of budget components, Isparta,Turkey.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012),, İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.137

The effect of agricultural activities to the surface and groundwaters in Eğirdir Lake catchment area.

The materials of the international practical conference on the subject The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection., Türkiye, 15 - 16 Kasım 2011, cilt.1, ss.226-231

Investigation of Temporal Changes in Eğirdir Lake Water Quality

The materials of the international practical conference on the subject The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection., Türkiye, 15 - 16 Kasım 2011, cilt.1, ss.232-236

Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Zamansal Değişiminin incelenmesi

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, Baku, Azerbaycan, 15 - 16 Kasım 2011, ss.232-236

Eğirdir Gölü Havzasındaki Tarımsal Faaliyetlerin Yüzey ve Yeraltısularına Etkisi

The International Practical Conference on the subject 'The mutual activities of the local executive power and municipalities in the preparation of people, economy and environment for the protection, Baku, Azerbaycan, 15 - 16 Kasım 2011, ss.226-231

Landfill site selection using analytical hierarchy process and geographic information systems: A case study in Yalvaç Basin, Isparta, Turkey

10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2010, Varna, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, cilt.2, ss.643-650 identifier

Investigation of Lake Kovada Water Quality According to Physicochemical Parameters

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010, cilt.1, ss.620-628

Landfill Site Selection Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information Systems: A case Study in Yalvaç Basın, Isparta, Turkey.

10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2010), 20-26, June, Albena, Bulgaria, 20 - 26 Haziran 2010, ss.643-650 identifier

Eğirdir Gölü nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, cilt.1, ss.666-680

Eğirdir Gölü'nün İçmesuyu Olarak Kullanım Özellikleri

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.666-680

A NOVEL DESIGN APPROACH FOR GEOTEXTILES USED IN SOLID WASTE DISPOSAL SITES

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.361-362 identifier identifier

LANDFILL SITE SELECTION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS and GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY in YALVAC BASIN, ISPARTA, TURKEY

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.643-645 identifier identifier

The relationship between Mn-bearing ophiolitic rocks and high Mn concentration in the Egirdir lake, SW Turkey,

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.198-202

Landfill Site Selection by using GIS and Multicriteria Decision Analysis: A Case Study in Beyşehir Lake Catchment area (Konya, Turkey)

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.188-193

Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey),

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.194-197

Planlanan Bir Katı Atık Depolama Sahasının Su Kaynaklarına Etkisinin Uydu Görüntüleri Yardımıyla İncelenmesi: Çatma (Isparta) Sahası Örneği,

The III International Scientific and Practical Conference Use of The Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes, Türkiye, 6 - 07 Temmuz 2006, ss.145-148

Isparta Ovasında (Türkiye) Alternatif Su Kaynaklarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Araştırılması,

The III International Scientific and Practical Conference 'Use of the Water Resources and Its Integretional Management in Globalization Processes, Baku, Azerbaycan, 6 - 07 Temmuz 2006, ss.63-66

Antalya İçmesuyu Havzalarının Kirlilik Tehditi Açısından Değerlendirilmesi

Antalya İçmesuyu ve Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2006, cilt.1, ss.113-120

Antalya İçme Suyu Havzalarının Kirlilik Tehdidi Açısından Değerlendirilmesi

Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2006, ss.113-120

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Mühendislik Jeolojisi İncelemesi Senirkent Uluborlu Havzası Örneği

Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, cilt.1, ss.513-521

Domestic Solid Waste Landfill Site Selection in Senirkent-Uluborlu (Isparta) Basin

International Earth Sciences Colloquium in the Eagean Regions, IESCA, 4 - 07 Ekim 2005, ss.305-315

Gelendost - Yalvaç (Isparta) Çevresinin Jeolojik Ve Tektonik Özelliklerinin Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

20. Yıl Sempozyumu 20. Yıl Sempozyumu, SDÜ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri