Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE CITY AFTER THE PANDEMIC: THE NEW NORMAL CITY PERCEPTION IN THE LAKES REGION SAMPLE

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.3, pp.1637-1657, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Urban Immunity Against the Pandemic within the Framework of Public Administration, City and Citizens

CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, vol.19, no.1, pp.243-260, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Mahalleye Dönüşen Köyler Üzerine Bir İnceleme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, vol.Özel Sayı, pp.59-70, 2019 (Other Refereed National Journals)

Batı Karadeniz Havzasında Kent Yönetiminde Kadın Görünürlüğünü Ölçmeye Yönelik Bir Analiz

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, vol.24, no.3, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kent Aktörlerinin Kadın Dostu Kent Algısı Ve Kentte Durum: Zonguldak Örneği

International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kamu İdarelerinde Esnek Çalışmaya Dair Kavramsal Bir Çalışma

SDÜ SBE Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Problem of Efficiency in the Municipal Councils: The Case of Isparta

nternational Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu İdarelerinde Esnek Çalışma Saatleri Uygulaması Üzerine Bir İnceleme

SDÜ İİBF, vol.23, no.3, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye ve Azerbaycan Belediye Yönetimlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

SDÜ İİBF, vol.23, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği

International Journal of social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, pp.599-616, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SUNUŞ: 15. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMUNUNARDINDAN

SDÜ İİBF Dergisi KAYFOR 15 Özel Sayısı, vol.22, no.2017, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Kentlerin Tarihsel Sürdürülebilirliğinde Kültürel Miras: Önemi ve Değeri Üzerine Düşünmek”

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’xxdeki Yansımaları

SDÜ İİBF Kayfor Özel Sayı, vol.22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı:Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.21, no.4, pp.1299-1322, 2016 (Other Refereed National Journals)

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekânın Dönüşümü

Şehir ve Medeniyet, vol.5, no.11, pp.15-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Bir Sorun Alanı Olarak Sokakta Çalışan Çalıştırılan Çocuklar Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

YERELDE KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMUNDA YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK ISPARTA İNCELEMESİ

süleyman demirel üniversitesi SBE Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.2, pp.313-338, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

”Demokratik Yönetişim Sağlanmasında E-Belediye ve Uygulamaları: Akdeniz Bölgesi Örneği”

The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, vol.7, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.14, pp.207-229, 2011 (Other Refereed National Journals)

”Siyasette Kadın Olmak”,

Yerel Siyaset Dergisi, no.19, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Seçmen Davranışında Sosyo-Ekonomik Bir Faktör: Yaş”,

Yerel Siaset, vol.2, no.23, 2007 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Elektronik Devletin Boyutları ve Yarattığı Fırsatlar

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.35-56, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kente Yansıması: Kadın Dostu Kent Projesi

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 5 - 06 December 2019

Kent, Mekân ve Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Tartışma

International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education, 8 - 10 October 2019

Kent Siyaset ve Kalkınma: Kadın Açısından Bir Okuma

International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education, 8 - 10 October 2019

Kentsel Mekânın ‘Engelsizlik’ Açısından İncelenmesi: Isparta Örneği

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, 18 - 20 June 2019

Engellilik, Çalışma Hayatı Ve Kent: Paydaşlar Üzerinden Bir İnceleme

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, 18 - 20 June 2019

ANTİK ROMA'DAN GÜNÜMÜZE KAMUSAL ALAN VE YAPILARI: PİSİDİA BÖLGESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, Italy, 4 - 06 September 2019, pp.178-179

Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi ve Bugünü

Taras Sevçenko 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 August 2019

Interaction BetweenUrban Development and Archaeological Site: The Case of Yalvaç - Isparta

3. TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 12 - 14 July 2019

City, Space and Publicness: Perceptions and Experiences in The Case of Isparta

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Czech Republic, 18 - 22 June 2018, vol.471 Sustainable Development identifier identifier

A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS ’xx AWARENESS AND SENSITIVITY ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 11 - 13 October 2018

Contribution of Effective Tourism Policies to Urban Developmentand Economy: İZKA Case

8th RSEP International Multidisciplinary Conference, Barcelona, Spain, 4 - 06 September 2018, pp.131-138

A Research on Technology Usage and Dependence

5. ASM International Congress of Social Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018

REFLECTION OF NATIONAL TOURISM STRATEGIES TO LOCAL: GEKA CASE

5th International Conference on Social Sciences Education Research, 20 - 22 April 2018

Kamusal Politika Alanı Olarak Çevre: 1980’lerden Günümüze Çevre Politikaları

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

Cultural Heritage In Historical Sustainability Of Cities: Thinking About ImportanceAnd Value

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

Thinking On City Councıls In Local Governance”,

2. Uluslar Arası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2017

İnsan hakkı Olarak Çevre ve Çevre Hakkı

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017

The Role of Local Government In The Sustainability Of Cities And Sustainable Urbanization

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017 Sustainable Development

Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları

KAYFOR15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikası, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.238-239

The Problem of Efficiency in the Municipal Councils: The Case of Isparta

3rd International Conference on Social Science and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017

Urban Public Areas and Space and Urban Identity in Isparta”

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

Belediye Meclislerinde Etkinlik Meselesi: Isparta Örneği

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.64

Antik Çağdan Günümüze Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü

II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016

KLASİK ÇAĞ GREK TOPLUMUNDAN MODERN TOPLUMUN KADIN ALGISINA DEĞİŞİMİN YÖNÜ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

A STUDY ON THE WELFARE SERVICE ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES A DETERMINATION WITH SWOT ANALYSIS

XI. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, 1 - 04 September 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN YAVAŞÇA ACELE ET (FESTİNA LENTE)

7. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Manisa, Turkey, 17 - 18 May 2012, pp.37-54

Yerel Yönetimlerin Turizme Yönelik ve Turizmi Etkileyen Hizmetleri: Olması Gereken-Gerçekleşen Düzleminde Bir Değerlendirme

1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.773-786

Books & Book Chapters

Cultural Heritage Policy In Turkey

in: Public Policy Analysis In Turkey, Kulaç, Onur., Akman, Elvetin ve Babaoğlu, Cenay, Editor, Peter Lang, 2019

Her Şey Dijitalleşiyor, Güncelleme Yapmadan Yaşayamazsınız!

in: Dijital Çağın Etkisinde Yönetim-Siyaset-Kent, Akman, Elvettin Negiz, Nilüfer Akman, Çiğdem Kiriş, Hakan Mehmet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-21, 2018

Kent Kentin Dönüşümü ve Kentsel Hizmetler

in: Kent Yönetim ve Kültür: Kent Yaşamında İnsan, Nilüfer Negiz Hüseyin Gül Ahmet Mutlu, Editor, LAPLAMBERT, 2018

Contrubution Of Effective Toursm Policies To Urban Development And Economy: Izka Case

in: Karmaşık Bağlamlarda Yönetim ve Siyasayı Yeniden Tahayyül Etmek, Aslıhan Özel Özer, Buğra Özer, Editor, Laplambert, Beau Bennis, pp.63-78, 2018

Antik Dönemde Kent Ve Yönetimi

in: KENT, YÖNETİM VE KÜLTÜR: Kent Yaşamında İnsan, Nilüfer Negiz, Hüseyin Gül, Ahmet Mutlu, Editor, LAPLAMBERT, 2018

A Case Study on The Social Service Activities of The Municipalities: An Evaluation with Swoth Analysis

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Georgeta Rata, MehmetAliİcbay and Hasan Arslan, Editor, E-BWN publications, 2017

”Türk Kültüründe Kadın: Yerel Kültür ve Sözlü Kültür Ekseninde Kadın”

in: Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları, Cem Ergun, Süleyman Öğrekçi, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.29-48, 2017

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİNÖNERİLER: YEDİ BÖLGE VE YEDİ BÜYÜK KENTTE VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLER

in: BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR, mahmut güler, menaf turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.182-197, 2017

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunumuna İlişkin Öneriler: Yedi Bölge ve Yed Büyük Kentte Vatandaş Görüşleri

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut Güler, Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.182-196, 2017

6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Hizmetlerin Sunumunda Etkinlik

in: Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri 13 Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR Bildiriler Kitabı, M. Akif Çukurçayır, H. Tuğba EROĞLU, Hayriye SAĞIR ve Mücahit NAVRUZ, Editor, Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Konya, pp.1508-1527, 2016

KAMU SEKTÖRÜNDE KADIN İŞGÜCÜ VE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT SYNDROME) : AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

in: KADIN İŞGÜCÜ DİSİPLİNLER ARASI BİR BAKIŞ, Bilge Afşar, Editor, Gazi Kitabevi, 2016 Sustainable Development

Avrupa Birliği Perspektifinde Yerel Yönetimler

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiyede Yerel Yönetimler, Mehmet Mecek,Mesut Doğan, Bekir Parlak, Editor, BEKAD, Antalya, 2015

Sosyal Medya Siyaset ve Kadın: Kadın Siyasetç Bağlamında Bir Gözlem

in: Kamu Yönetiminde Sosyal Medya, Handan Ertaş, Editor, palet yayınları, Konya, 2015

azarbaycanda yerel yönetimler

in: Dünya da Yerel Yönetimler, , Editor, Seçkin Yayınevi, 2014

Sosyal Devlet, Sosyal Hizmet ve Yerel Yönetimler

in: Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman, Editor, Maya, Ankara, 2013

Azerbaycan Cumhuriyetinde Yerel Yönetimler

in: Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler - Uygulamalar, OKCU, MURAT ÖZGÜR, HÜSEYİN, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.109-141, 2013

Sosyal Devlet, Sosyal Hizmet ve Yerel Yönetimler

in: Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, ACAR, Hakan NEGİZ, Nilüfer AKMAN, Elvettin, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.43-64, 2013

Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta, 2010

Other Publications