TÜRKİYE’NİN BÜYÜKKENT YÖNETİMİ DENEYİMİNDE KENTSEL YAŞAMA DAİR DÖNÜŞÜMLER: YENİ BİR BÜYÜK KENT ÜZERİNDEN BİR İNCELEME MALATYA ÖRNEĞİ


NEGİZ N., HAYTA Y.

Yüzüncüyıl Üniversitesi SBE Dergisi, vol.1, no.4, 2017 (Peer-Reviewed Journal)