Thinking On City Councıls In Local Governance”,


NEGİZ N. , ÖĞÜT z.

2. Uluslar Arası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey