Cultural Heritage In Historical Sustainability Of Cities: Thinking About ImportanceAnd Value


NEGİZ N.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey