Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Türkiye

 • Devam Ediyor Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

 • Devam Ediyor Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

 • Devam Ediyor Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE HİZMET ETKİNLİĞİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ: ALAN ARAŞTIRMASI VE BİR MODEL ÖNERİSİ

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sdü-Sbe, Kamu Yönetimi

 • 2002 Yüksek Lisans

  SEÇMEN DAVRANIŞNIN SOSYO EKONOMİK BOYUTU VE SEÇMEN DAVRANIŞINDA MESLEĞİN ETKİLERİ (ISPARTA ÖRNEĞİ),

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sdü-Sbe, Kamu Yönetimi