İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme Isparta Örneği


NEGİZ N., OKSAY A., AKMAN E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.14, pp.207-229, 2011 (Peer-Reviewed Journal)