Kentsel Mekânın ‘Engelsizlik’ Açısından İncelenmesi: Isparta Örneği


NEGİZ N. , NALBANT M.

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, 18 - 20 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text