Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prevalence and Seasonal Distribution of Respiratory Viruses During the 2014-2015 Season in Istanbul

JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY, cilt.9, sa.9, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of Favipiravir prior to Admission to the Intensive Care Unit in COVID-19 Pneumonia

Respiratory case reports, cilt.9, sa.3, ss.99-103, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İlinde Farklı Yaş Gruplarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı ve IgG Avidite Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.226-233, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of MSSA and MRSA in nasal swab specimens in İzmir tepecik education and research hospital

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.48, ss.130-133, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla tedavi edilen hastada gelişen kateter ilişkili Ochrobactrum antropi bakteriyemisi

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.74, sa.1, ss.79-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Unexpected Agent in a Child with Urinary Tract Infection: Haemophilus influenzae

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.26, sa.2, ss.236-238, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.859-863, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Urinary Tract Infections Due to Candida SpeciesCandida

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.609-611, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Typing and antifungal susceptibility of the candida species isolated in geriatric patients at a tertiary care center

Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, cilt.42, sa.4, ss.438-444, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of high–risk human papillomavirus in women from turkey

Clinical Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine, cilt.1, sa.3, ss.84-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı

Türkiye Parazitoloji Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.103-105, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geriatrik hastalarda alt solunum yolu örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 7 - 09 Şubat 2019

Geriatrik olgularda üriner sistem infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae prevalence in asymptomatic women and associationbetween human papillomavirus coinfection

26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Amsterdam, Hollanda, 9 - 12 Nisan 2016

Prevalence of high-risk human papillomavirus in women from Turkey

11th Congress of the European Society of Gynecology, Prag, Çek Cumhuriyeti, 21 - 24 Ekim 2015

Bruselloz: 20 olguda laboratuar bulgularının değerlendirilmesi

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

Isparta’da Fasciolosis seroprevalansı

31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

HIV-Associated Malignancies (HIV ile İlişkili Maligniteler)

Devita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer : Principles Practice of Oncology, Mehmet Ali Özcan, Ahmet Alacacıoğlu, Editör, O’TIP Kitabevi ve Yayıncılık, İzmir, ss.1873-1887, 2018