Geriatrik hastalarda alt solunum yolu örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları


ŞİRİN M. C.

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 7 - 09 February 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes