Microorganisms isolated from blood cultures of the patients in intensive care units and their antibiotic susceptibilities Yoğun bakim ünitelerinde yatan hastalarin kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarliliklari


Şirin M. C., AĞUŞ N., YILMAZ N., BAYRAM A., Yilmaz-Hanci S., ŞAMLIOĞLU P., ...More

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.74, no.4, pp.269-278, 2017 (Scopus) identifier