Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa Sayıştayı ile üye devlet yüksek denetim kurumları arasındaki ilişki

Sayıştay Dergisi, vol.32, no.117, pp.57-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Econometric Analysis of the Relationship between the Budget Oversight Function of the Legislature and Fiscal Transparency

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, vol.28, no.2, pp.181-205, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişin Bütçe Sistem ve Sürecine Yansımaları

Vergi Dünyası Dergisi, vol.38, no.454, pp.24-39, 2019 (Other Refereed National Journals)

Maliye Bakanlarının Parlamentoda Gerçekleştirdiği Büte Sunuş Konuşmalarının Tahlili: Türkiye Örneği

Maliye Araştırmaları Dergisi (Research Journal of Public Finance), vol.5, no.1, pp.1-19, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karbon Vergileri ve Emisyon Ticareti Sistemlerinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Vergi Sorunları Dergisi, vol.42, no.364, pp.56-74, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Sözleşme Perspektifinden Güncel Bir Tartışma: Vergi Göçmenliği Olgusu

Vergi Sorunları Dergisi, no.359, pp.92-106, 2018 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi (Historical Evolution of Budget and Power of Purse In the Ottoman State)

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research), vol.11, no.2, pp.83-98, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Osmanlı Devleti nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.1, pp.83-98, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti’xxnde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.1, pp.83-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir AlanAraştırması Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SciencesSosyal Bilimler Dergisi, no.33, pp.171-186, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması "Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği" (A Field Study Assessing Student Profile Suleyman Demirel University Case)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Suleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences), no.33, pp.171-186, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Vergi-Harcama Paradoksu: Türkiye'de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma"

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.23, no.4, pp.17-31, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Emprical Study on The Perceptions of The Public on E-Government Services)

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management), vol.9, no.2, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on The Principles of International Taxation and The Objectives of International Taxation)

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (The International Journal of Economic and Social Research), vol.10, no.1, pp.41-69, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Uluslararası Vergileme İlkeleri ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.27-44, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Vergi Hukukunun Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on the Sources of International Tax Law)

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), vol.32, no.2, pp.141-169, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ombudsmanlık Kamu Denetçiliği Kurumu

Isparta Barosu Bülteni, vol.3, no.9, pp.38-40, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Isparta Barosu Bülteni, vol.3, no.9, pp.6-10, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Mali Yapısı Baro Örneği

Isparta Barosu Bülteni, vol.3, no.8, pp.20-21, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye'de Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği (Evaluation of the Tax Crimes and Penalties In Turkey, Sample of Antalya City)

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Economic and Administrative Sciences), vol.32, no.1, pp.311-342, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Norveç Yerel Vergi Sistemi (Norway Local Tax System)

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (International Journal of Management Economics and Business), vol.8, no.16, pp.201-221, 2012 (International Refereed University Journal)

Karbon Vergisi ile Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması (Comparison Carbon Tax With Carbon Trading Permits)

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.47, pp.95-119, 2012 (International Refereed University Journal)

İran Vergi Sistemi Kurumlar ve Mevzuat

Vergi Sorunları Dergisi, no.229, pp.166-177, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The factors affecting external audit and the effect of external audit on fiscal transparency

34. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019

Recent developments regarding the role of legislative power in the budget process

9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.144

Yasama Organının Bütçe Sürecindeki Rolüne Dair Son Gelişmeler (Recent Developments regarding the Role of Legislative Power in the Budget Process)

10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics 9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.144

The exemption to the authority of the president to send back the laws: The budget law

33th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.114-118

Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: ”Türk Sayıştayı Örneği”

29.Türkiye Maliye Sempozyumu ”Kamu Maliyesinde Denetim”, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2014, pp.329-350

An Empirical Study on the Perceptions of the Public on E Government Services

11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, 27 - 30 November 2013

The Effects of European Debt Crisis on the Budget Deficits and Debt Stocks of Developing Countries

International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS'13), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, no.23, pp.783-797 Sustainable Development

Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Kullanımına Yönelik Ampirik Bir Çalışma

”Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri” konulu 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2007, pp.201-224

Books & Book Chapters

Strategic Planning and Budgeting in Local Governments

in: Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Akdemir Tekin, Kıral Halis, Editor, Springer, pp.89-104, 2020

Cumhurbaşkanı'nın Kanunları Geri Gönderme Yetkisinin İstisnası: Bütçe Kanunu

in: Maliye Araştırmaları -2, "İpek S.", Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.377-397, 2018 Sustainable Development

Bütçenin Yasama Denetiminde Sayıştay Raporlarının Etkinliği

in: Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, "Taytak M.", "Ciğerci İ.", Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.143-175, 2018

Bütçenin Yasama Denetiminde Sayıştay Raporlarının Etkinliği

in: Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Dr.Öğretim Üyesi Mustafa TAYTAK, Dr. Öğretim Üyesi İsmail CİĞERCİ, Editor, Savaş Yayınevi (Ankara), Ankara, pp.143-175, 2018

”Cumhurbaşkanı’nın Kanunları Geri Gönderme Yetkisinin İstisnası: Bütçe Kanunu”

in: Maliye Araştırmaları-2, Prof. Dr. Selçuk İPEK, Editor, Ekin Yayınevi (Bursa), Bursa, pp.377-397, 2018

Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

in: Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, "Sakal M.", "Kesik A.", "Akdemir T.", Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.311-331, 2014

Fransa'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı

in: Prof Dr Naci Birol MUTER e Armağan, Gökbunar, Ramazan; Miynat, Mustafa; Kovancılar, Birol; Canbay, Tülin; Cura, Serkan., Editor, Celal Bayar Rektörlük Basım Evi, Manisa, pp.529-544, 2014

Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

in: Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler, SAKAL,Mustafa; KESİK,Ahmet; AKDEMİR, Tekin, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.311-331, 2014

2007-2008 Finans Krizi Örneğinde Türkiye’xxde ve Dünyada Uygulanan Vergi Politikaları

in: Prof Dr Fevzi Devrim e Armağan, Tüğen Kamil, Altay Asuman, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.435-448, 2014

Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

in: Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye’xxye İlişkin Değerlendirmeler, Sakal Mustafa, Kesik Ahmet, Akdemir Tekin, Editor, Nobel Yayınevi, pp.311-331, 2014

2007-2008 Finans Krizi Örneğinde Türkiye'de ve Dünyada Uygulanan Vergi Politikaları

in: Prof Dr Fevzi DEVRİM e Armağan, Tüğen, Kamil; Altay, Asuman, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, pp.435-448, 2014

Fransa’da Yerel Yönetimlerin Mali Yapılanması

in: Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAĞAN, Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Doç. Dr. Birol KOVANCILAR Doç. Dr. Tülin CANBAY Yrd. Doç. Dr. Serkan CURA, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, pp.529-544, 2014