Uluslararası Vergi Hukukunun Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on the Sources of International Tax Law)


Creative Commons License

ÇİÇEK H. G. , MUTLUCAN SAYIN S.

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi (Uludağ Journal of Economy and Society), vol.32, no.2, pp.141-169, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

An Assessment on the Sources of International Tax Law

Abstract

The concept of the sources of law infers the sources from which the rule of law emerges and that judges refer in case of a lawsuit involving conflicts. The rules of law arisen with social needs have severely diversified and been stratified up until today. Therefore in addition to the common sources of law, each branch of law forms its own source. The international tax law is a new branch of law emerged as a result of the taxation of extra-territorial transactions. Hence, for this branch of law emerged in line with the rising of globalisation it is inevitable that it has its specific sources. In the study, the sources of international tax law, a newer branch of law compared to other branches of law, are examined. The lack of any regulation at the international level makes the issue worth studying. As a result, it is determined that the sources of international tax law differ from international law but incorporate the sources of both domestic law and international law.

Key Words: International tax law, Sources of international tax law. 

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özet

Hukukun kaynakları denildiği zaman hukuk kuralının ortaya çıktığı, yargıcın önüne gelen bir meselede uyuşmazlığı çözmek için başvurduğu kaynak anlaşılmaktadır. Toplumsal ihtiyaçlarla birlikte ortaya çıkan hukuk kuralları geçmişten günümüze kadar oldukça çeşitlenmiş ve sınıflara ayrılmıştır. Bu nedenle, ortaya çıkan her hukuk dalı genel hukukun kaynaklarının yanında kendi kaynaklarını da oluşturmuştur. Uluslararası vergi hukuku da sınır ötesi işlemlerin vergilendirilmesi sorunu neticesinde ortaya çıkmış yeni bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla küreselleşmenin doğumuyla paralel olarak ortaya çıkan bu hukuk dalının da kendine has kaynaklarının olması kaçınılmazdır. Bu çalışmada, diğer hukuk dallarına göre oldukça yeni bir hukuk dalı olan uluslararası vergi hukukunun kaynakları irdelenmiştir. Bu konu ile ilgili olarak uluslararası metinlerde herhangi bir düzenlemenin yapılmamış olması da konuyu araştırmaya değer kılmaktadır. Çalışmanın sonucunda uluslar arası vergi hukukunun kaynakları açısından, uluslararası hukukun kaynaklarından farklılık göstermekle birlikte hem iç hukukun hem de uluslararası hukukun kaynaklarını bünyesinde barındırdığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Vergi Hukuku, Uluslararası Vergi Hukukunun Kaynakları