Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on the Differences of Performance Based Budgeting and Other Budgeting)


Creative Commons License

ŞAHİN İPEK E., SAKAL M., ÇİÇEK H. G.

SOSYOEKONOMI, no.22, pp.81-104, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: SOSYOEKONOMI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.81-104
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

An Assessment on the Differences of Performance Based Budgeting and Other Budgeting

Abstract

In the study traditional and modern budget systems are comparatively examined in terms of the anticipated changes with the adoption of budget systems and in terms of allocation effciency and operational efficiency. The most remarkable system among modern budget systems, namely the "performance based budgeting system" is analysed in detail. The fundamental finding of the study is that there is a consensus in the literature and application on the efficiency and productivity of performance based budgeting system for enhancing managerial efficiency and for the procurement of resource allocation. 

Keywords: Budget Systems, Performance Based Budgeting. 

JEL Classification Codes : 61.

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme

Özet

Bu çalışmada geleneksel ve modern bütçe sistemleri, bütçe sistemlerinin benimsenmesi ile öngörülen yenilikler, kaynak tahsis etkinliği ve operasyonel etkinlik bakımından karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Modern bütçe sistemlerinden en dikkat çekici olan "performans esaslı bütçeleme sistemi" ise ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgu performans esaslı bütçe sisteminin yönetsel etkinliğin artırılmasında ve kaynak tahsisinin sağlanmasında daha etkin ve verimli olduğu yönünde literatürde ve uygulamada üzerinde görüş birliğinin olduğudur. 

Anahtar Sözcükler: Bütçe Sistemleri, Performans Esaslı Bütçe Sistemi