Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

 • 2016 - 2017 Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 • 1992 - 1994 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi , Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - 2020 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

 • 2014 - 2017 Uzman

  Diğer Kamu Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • 2013 - 2014 Daire Başkan V.

  Bakanlık, Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

 • 2010 - 2014 İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi Komisyonu Başkanı

  Diğer Kamu Kurumu, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 • 2009 - 2014 Şube Müdürü

  Diğer Kamu Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • 2008 - 2009

  Diğer Kamu Kurumu, Mülga Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü

 • 2006 - 2008

  Diğer Kamu Kurumu, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü

 • 2003 - 2006

  Diğer Kamu Kurumu, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı - Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü

 • 2003 - 2006 Şube Müdürü

  Kamu Kuruluşu, Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Annuled Ministry of Public Works and Settlement

 • 2000 - 2003

  Diğer Kamu Kurumu, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı - Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü

 • 2000 - 2003

  Diğer Kamu Kurumu, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı - Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Uluslararası Kuruluşlar Şube Müdürlüğü

 • 1994 - 2000

  Diğer Kamu Kurumu, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı - Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Genel Yerleşme Düzeni Atlas Çalışması Ve Üst Ölçekli Planlama

 • 1991 - 1992

  Ticari Kuruluş Özel, H.Oğuz Aldan Şehir Planlama Bürosu, Şehir Planlama Hizmetleri (Ticari (Özel))

Verdiği Dersler

 • Lisans Kentleşme ve Planlama Tarihi

 • Lisans Planlama Projesi I

 • Lisans Planlama Projesi II

 • Lisans Kentsel Tasarım Stüdyosu

 • Yüksek Lisans Şehir Planlamada Analiz ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Lisans Diploma Projesi

 • Lisans Planlama Projesi VII

 • Yüksek Lisans Kentsel Tasarım Kuramları

 • Yüksek Lisans Kentsel Tasarım Stüdyosu

 • Lisans Kent ve Planlamaya Giriş

 • Yüksek Lisans Kentsel Tasarım Projesi

 • Lisans Kent ve Planlama Tarihi

 • Lisans Şehircilik Projesi I

 • Lisans Planning Studio I

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2016 - 2016 TODAİE Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet kapasitesinin arttırılması Eğitim Projesi - Yerel Yönetimde İmar Hizmetleri ve Mevzuatı - İmar Mevzuatı

  Akademik Birimler - Kurs

  Eren Ş. G.

 • 2016 - 2016 TODAİE Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet kapasitesinin arttırılması Eğitim Projesi - Yerel Yönetimde İmar Hizmetleri ve Mevzuatı -İmar Kirliliği

  Akademik Birimler - Kurs

  Eren Ş. G.

 • 2015 - 2015 TODAİE Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet kapasitesinin arttırılması Eğitim Projesi - Yerel Yönetimde İmar Hizmetleri ve Mevzuatı - İmar Kirliliği

  Akademik Birimler - Eğitim

  Eren Ş. G.

 • 2009 - 2009 genç İMO 1. Yaz Kampı Uluslararası ve Ulusal Belgeleme Sistemleri

  Sürekli Eğitim Merkezi - Eğitim

  Eren Ş. G.