Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Tarih

  • Eskiçağ Tarihi

  • Coğrafya

  • Bölgesel Coğrafya

  • Mimarlık

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Kent Planlaması ve Gelişimi

  • Mühendislik ve Teknoloji