Genel Bilgiler

Biyografi

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Mezunudur. 2008 Serhat ÖZYAR Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibidir. ODTÜ, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görev yapmıştır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Farklı ulusal ve uluslararası ödül, sertifika, yayın ve sergileri mevcuttur. İlgi alanları; uluslararası kuruluşlar, hizmet ticareti ve DTÖ müzakereleri, mesleki yeterlilikler ve yetkinlikler, afet sonrası yeniden yapılanma faaliyetleri, kentleşme ve planlama tarihi, tarihi coğrafya, kültürel miras, tarihi mekansal ağlar, kamu yararı ve özelleştirmedir. Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği başkanıdır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı
Bölge Planlama Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
sirineren@sdu.edu.tr
Web Sayfası
http://w3.sdu.edu.tr/personel/09129/yrd-doc-dr-sirin-gulcen-eren
İş Telefonu
+90 246 211 1686
Fax Telefonu
+90 246 211 8231
Ofis
107
Posta Adresi
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Batı Yerleşkesi Çünür / ISPARTA